Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institutionen för Konst, kultur och kommunikation (K3)
K3 är en mångvetenskaplig institution inom Fakulteten för kultur och samhälle. Vi har ca 80 medarbetare och 1000 studenter och erbjuder tvärvetenskapliga utbildningar, på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, inom media, kultur och design. Här kombineras traditionell vetenskaplig och akademisk teori med konstnärliga metoder och praktiska moment. Vi för samman konst, kultur, teknik, design och kommunikation på nya och innovativa sätt, i både pedagogik och forskning.

K3 har ett brett utbud av utbildningar, med ett stort antal utbildningsprogram och fristående kurser i ämnen som engelska, media- och kommunikationsvetenskap, kulturjournalistik, visuell kommunikation, grafisk design och flera praktiska kurser i medieproduktion. Mer information om K3 hittar du här.

Institutionen lockar forskare inom flera olika discipliner, från design och informationsteknologi till medieforskning och kulturvetenskap. En stor del av vår forskning bedrivs inom profilen Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer(se mer information här). Forskningsprojekt kan handla om allt från deltagardesign och interaktionsteknologier till sociala medier, tecknade serier och frågor om kultur och klass. En stor del av forskningen görs tillsammans med externa aktörer.

Design på K3
Malmö universitet bedriver utbildning inom huvudområdena grafisk design, visuell kommunikation, produktdesign och interaktionsdesign. Vi erbjuder treåriga kandidatprogram inom samtliga dessa huvudområden. På avancerad nivå finns möjlighet att studera vidare på masterprogram i interaktionsdesign och medie- och kommunikationsvetenskap, och vi bedriver även forskarutbildning inom dessa två ämnen. På K3 finns en väl etablerad forskningsmiljö inom interaktionsdesign och designområdet i stort.

Arbetsuppgifter
I denna anställning kommer du huvudsakligen att planera, undervisa och examinera på kurser i grafisk design, framförallt på kandidatnivå, men andra kurser kan också förekomma. Pedagogiskt utvecklingsarbete, eget konstnärligt utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället ingår också i arbetsuppgifterna.
I arbetsuppgifterna ingår även administrativt arbete, liksom medverkan i institutionsgemensamma aktiviteter och pedagogiskt utvecklingsarbete.
Undervisning sker både på engelska och på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som konstnärlig adjunkt är den som har:

 1. avlagt examen från universitet eller högskola på kandidatnivå inom grafisk design och /eller visuell kommunikation, alternativt motsvarande konstnärliga skicklighet av betydelse för anställningen.
 2. visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs: 

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling i grafisk design och/eller visuell kommunikation på högskolenivå
 • Professionell portfolio
 • Styrkt förmåga att undervisa på engelska

Meriterande för denna anställning är:

 • Dokumenterad kunskap om teoretiska och kritiska aspekter på grafisk design och visuell kommunikation
 • God förståelse av typografi och dess användning i professionella sammanhang, traditionella såväl som bildskärmsbaserade
 • Dokumenterad kunskap om grafisk design och visuell kommunikation, designhistoria, designprocesser och samtida designfrågor
 • Dokumenterad teknisk kunskap om och pedagogisk erfarenhet av digital/webbrelaterad media, interaktionsdesign, samt i designrelaterade programvaror

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetsadjunkt ska gälla graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör behörighetskrav för anställningen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Per Linde, enhetschef K3, per.linde@mau.se
För praktiska frågor rörande rekryteringsprocessen: Rebecka Forslund, HR specialist, rebecka.forslund@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-05-03.

Ansökan skall innehålla:

 • Undertecknad meritförteckning
 • Konstnärligt CV. Här listas den konstnärliga produktionen i omvänd kronologisk ordning.
 • Konstnärlig produktion. Konstnärliga produktioner från listan (max tio) med motivering av valen.
 • Beskrivning och reflektion över den egna konstnärliga verksamheten och hur den har utvecklats, samt över hur den konstnärliga verksamheten har bidragit till kvalitativa förbättringar inom utbildning. Bifoga pedagogisk avsiktsförklaring. Exempel på dokumentation: Intyg och omdömen av konstnärlig art, recensioner och omnämnande i konst- och designpublikationer och annan extern utvärdering, kollegiala utvärderingar.
 • Dokumentation och redogörelse av den pedagogiska skickligheten och samverkan med det omgivandesamhället
 • Referenser

De pedagogiska meriterna och dokumentationen om samverkan med det omgivande samhället kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2019/98, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2019/98.

Övrigt
Anställningen är på deltid, 50% och tidsbegränsad i sex månader.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
Saco-S, Lena Isaksson, lena.isaksson@mau.se
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!