Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet 
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution
Anställningen är placerad inom Institutionen för samhälle, kultur och identitet. Inom institutionen finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet: samhällskunskap och lärande, historia och lärande, religionsvetenskap och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot årskurs F-6. Förutom nämnda utbildningar finns också en studie- och yrkesvägledarutbildning. Institutionen har även ett utbud av fristående kurser inom skilda discipliner och områden såsom montessoripedagogik, kompetensförsörjning, historia, religionsvetenskap, samtalsmetodik och coaching med mera. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö inom institutionen, med ansvar för en forskarskola med inriktning mot historia och historiedidaktik. För mer information om institutionen, klicka här.

Innehåll och arbetsuppgifter 
I anställningen ingår undervisning, utvecklingsarbete, kvalitetsarbete, forskning och samverkan med det omgivande samhället, till exempel genom uppdragsutbildning. Undervisningen sker företrädesvis inom grund- och ämneslärarprogrammen i samhällskunskap och omfattar ämnesteori, ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning. Undervisning inom studie- och yrkesvägledarprogrammet kan förekomma. Arbetsuppgifterna innefattar kursansvar, handledning av självständiga arbeten, administration och kompetensutveckling. Utvecklingsarbete och kvalitetsarbete sker i samverkan inom och utom fakulteten. I anställningen ingår att arbeta med forskningsanknytning av undervisningen genom aktivt samarbete med institutionens forskare. I anställningen ingår uppdrag som vfu-lärare. Även andra arbetsuppgifter kan komma ifråga efterhand som verksamheten på institutionen utvecklas.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:

 1. Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom samhällskunskap relevant ämne alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
 2. Dokumenterat pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:

 1. Fullt behörighetsgivande lärarexamen i samhällskunskap med inriktning mot gymnasieskolan och/eller grundskolan, samt erfarenhet av egen undervisning i samhällskunskap inom gymnasieskolan och/eller grundskolan.
 2. Dokumenterat god samarbetsförmåga.

Meriterande för denna anställning är:

 1. God erfarenhet av något/några av följande kompetensområden: undervisning, bedömning och betygssättning i ämnet samhällskunskap, genusteoretiska perspektiv i undervisningen samt IKT och digitalt lärande
 2. Erfarenhet av egen undervisning i samhällskunskap inom lärarutbildning.
 3. Erfarenhet av egen forskning eller utvecklingsarbete inom samhällskunskap med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetsadjunkt ska gälla graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör behörighetskrav för anställningen.
Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Ämnesansvarig Jan Anders Andersson, 040 – 665 81 80, jan-anders.andersson@mau.se
Prefekt Mats Greiff, 040-6658026, mats.greiff@mau.se 

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-05-01.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Vidimerar betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Vision om pedagogisk verksamhet
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitet meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/86, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress:Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/86.

Övrigt
Anställningen avser tillsvidareanställning omfattande 100%. Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning och är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2019-08-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se


Välkommen med din ansökan!