Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet för hälsa och samhälle
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation.

Enheten för polisiärt arbete
Enheten för polisiärt arbete är en nystartad enhet som bland annat bedriver grundutbildning till polis, Polisprogrammet.

Innehåll och arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att arbeta med mental förberedelse inför de arbetsuppgifter som en polis ställs inför. Arbetet omfattar planering, undervisning och examination av olika kurser inom polisprogrammet. En viktig del av arbetet handlar om att koppla ihop teori och praktik vid förberedelse inför, genomförande samt bearbetning av övningar kopplade till polisyrket. Arbetet omfattar också medverkan i program- och ämnesutveckling.  I arbetsuppgifterna ingår också att biträda i forsknings- och utvecklingsprojekt vid enheten för polisiärt arbete. Undervisning kan förekomma inom flera olika kurser och ämnesområden och du ska vara beredd på att arbeta tillsammans med lärare med olika professions- och utbildningsbakgrunder. Undervisning kan även förekomma inom andra utbildningar på universitetet.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

 1. Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom idrotts- och prestationspsykologi eller om särskilda skäl finns, kandidatnivå alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
 2. Visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom idrotts- och prestationspsykologi, och/eller erfarenhet av att arbeta med frågor som rör mental förberedelse och stress i yrkeslivet.

Meriterande för denna anställning är:

 • Erfarenhet av undervisning på professionsutbildningar
 • Erfarenhet av terapeutiskt arbete både på individ- och gruppnivå
 • Erfarenhet av att handleda vid uppsatsskrivande
 • Forskningserfarenhet

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar 
Upplysningar lämnas av föreståndare för enheten för polisiärt arbete, Caroline Mellgren, mail: caroline.mellgren@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 15 maj 2019.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitet meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2019/82, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress:Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2019/82.

Övrigt
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
1 september 2019. Tillträdet kan diskuteras med den som erbjuds anställningen.

Fackliga företrädare
SACO-S: Ann-Mari Campbell, ann-mari.campbell@mau.se
Lärarförbundet: Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se
OFR/S (ST): Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!