Institution
Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 90 medarbetare och 2000 studenter. Institutionen är organiserad i tre enheter: Enheten för fastighetsvetenskap, Enheten för ledarskap och organisation och företagsekonomi samt Enheten för byggd miljö och miljövetenskap. Inom Urbana studier bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och utgör även forskarutbildningsämne. På institutionen bedrivs forskning som relaterar till olika aspekter av urbanitet och urban utveckling, samt som berör organisatoriska processer och ledarskap. Vi studerar ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser. Våra forskare verkar i en miljö där det vetenskapliga utforskandet är gränsöverskridande och fokuserar det nutida samhällets, stadens och organisationers komplexa karaktär. Forskningen har som mål att tillföra ny kunskap som kan bidra till samhällsutvecklingen. Urbana studier har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor.

Institutionen för urbana studier ingår i Fakulteten för kultur och samhälle. Det är en kreativ, föränderlig och innovativ akademisk miljö och arbetsplats, med flervetenskaplig utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora och design.

Innehåll och arbetsuppgifter
Anställningen som adjungerad adjunkt utgör en deltidsanställning av en arbetstagare som har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. Syftet med en adjungerad anställning är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för en utbildning av hög kvalitet.

Som adjungerad adjunkt i Byggd miljö är din huvudsakliga arbetsuppgift undervisning och examination på grundnivå. Du medverkar också i utvecklingen av detta ämnesområde. Undervisning sker huvudsakligen på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår också administration och kompetensutveckling. Anställningen innebär arbete i lärarlag och aktiv medverkan och delaktighet i institutionens verksamhet förutsätts. I anställningen ingår även samverkan med det omgivande samhället.

Utgångspunkten för denna anställning är institutionens undervisningsbehov inom området Byggd miljö, särskilt dess utbildningsprogram Arkitektur, visualisering och kommunikation (180 hp) och Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering (180 hp) och dessa programs förankring inom stadsplaneringens och arkitekturkommunikationens yrkespraktiker. De undervisningsmoment som anställningarna sammantaget avser relatera till handlar om:

 • Interaktiva metoder och processer inom arkitektur och stadsplanering
 • Arkitekturkommunikation genom olika medier
 • Konstnärlig och visuell metodik
 • Digitala visualiseringsverktyg
 • Rumslig gestaltning
 • Fysisk planering

Undervisningen kommer att ske huvudsakligen på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

 1. Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom arkitektur, stadsplanering, grafisk formgivning eller annat näraliggande ämne alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
 2. Visat pedagogisk skicklighet
 3. Har sin huvudsakliga anställning eller driver egen verksamhet utanför universitets- och högskolesektorn

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Dokumenterad aktuell yrkesverksamhet inom ett för anställningen relevant yrkesområde
 • Dokumenterad erfarenhet och förmåga av att driva projekt inom området stadsplanering eller arkitekturkommunikation eller på annat sätt självständigt arbeta med att driva ett utvecklingsarbete i samband med avnämare och/eller samverka med det omgivande samhället

Meriterande för denna anställning är:

 • Dokumenterade undervisningserfarenheter relevanta för anställningens ämnesområde

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Joseph Strahl, Enhetschef, joe.strahl@mau.se
Sara Säthersten, HR-specialist sara.sathersten@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-04-12.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Personligt brev
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 6. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitet meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/62, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress:Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/62.

Övrigt
Anställning som adjungerad adjunkt är tidsbegränsad till två år med en omfattning av högst 49%. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde senast 2019-08-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO, Lena Isaksson, lena.isaksson@mau.se
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

Välkommen med din ansökan!