Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Avdelningen för parodontologi
Vår verksamhet bedrivs av specialisttandläkare, tandsköterskor, kliniska assistenter och adjunkter. Avdelningen bedriver specialisttandvård, utbildning på grund- forskar- internationell master- och specialistutbildningsnivå inom specialiteten parodontologi.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Undervisning och klinisk handledning med problembaserad inriktning inom området parodontologi.

Behörighet
För anställningen krävs svensk tandläkarlegitimation, meriterande är erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet.Specialistutbildning i parodontologi är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör behörighetskrav för anställningen gälla. God förmåga att driva och utveckla undervisning självständigt och i grupp är meriterande liksom initiativförmåga och gott handledarskap. Ett vetenskapligt synsätt på kunskap och kunskapshämtning förutsätts.

Universitets utbildningar utvecklar studenternas förutsättningar att leda och agera i olika förändringsprocesser. Medarbetare på Malmö universitet behöver därför goda kunskaper i förändringsarbete. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Övertandläkare/avdelningsföreståndare Claes Virdeborn, tel. 040 6658551, claes.virdeborn@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Din ansökan med meritförteckning, vidimerade betygskopior, referenser och de handlingar du i övrigt vill åberopa ska vara oss tillhanda senast 2019-04-07.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad med varaktighet till och med 2020-08-18 men kan komma att förlängas. Omfattningen är 20 %.

De regler som tillämpas vid anställning av universitetsadjunkt vid Malmö universitet finns angivna i Malmö universitets anställningsordning. Meriterna kan dokumenteras med hjälp av Malmö universitets vägledning ”Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö universitet”. Mer information om universitets och Odontologiska fakulteten finns att hämta www.mau.se

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmér tore.hallmer@mah.se, 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, 046-222 93 66                     
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan