Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Enhet
Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) arbetar tillsammans med lärosätets fem fakulteter för att utveckla Malmö universitets högskolepedagogiska verksamhet och universitets arbete för breddat deltagande. I CAKLs uppdrag ingår att stödja pedagogiska ledare och lärare i syfte att utveckla kvalitén i utbildningen vid Malmö universitet, liksom att utveckla strukturer för att stödja studenter att nå målen för utbildningen. Vidare ansvarar CAKL för utveckling av Malmö universitets fysiska och virtuella lärandemiljö. Verksamheten omfattar kursgivning av poänggivande kurser, seminarieverksamhet, konsultativa uppdrag samt medverkan i interna och externa utvecklings- och forskningsprojekt.

Just nu befinner sig CAKL i ett expansivt skede med uppbyggnad av nya utbildningar på avancerad nivå, vidareutveckling av forskning inom området och utveckling av nya arbetssätt. Mer information om verksamheten finns på CAKL:s hemsida http://www.mah.se/akl.

Innehåll och arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att bidra till digitalisering av Malmö universitets utbildningar genom utveckling av såväl pedagogik som lärandemiljö.

Du kommer att, i samarbete med kollegor, organisera och genomföra högskolepedagogisk utbildning på avancerad nivå vilket omfattar planering, undervisning, examination och viss kursadministration. Vidare kommer du att driva högskolepedagogiskt utvecklingsarbete utifrån verksamhetens behov samt bygga upp högskolepedagogisk forskning om digitalt lärande, vilket inkluderar att identifiera möjligheter till extern finansiering och ansöka om sådana medel. Du kommer att verka i en tvärvetenskaplig miljö och i nära samarbete med universitets fem fakulteter.   

Tillsammans med universitetets IT-pedagoger ingår du i systemförvaltargruppen för de utbildningsstödjande systemen: Canvas, Zoom, Urkund och Caltura. Under 2019 pågår ett pilotprojekt för digital salsexamination. 

Du deltar också i olika forum inom Malmö universitet för att inspirera kollegor till digitalisering av utbildning och för att synliggöra ett akademiskt lärarskap.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne
 2. dokumenterad pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 3. dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 1. dokumenterad högskolepedagogisk utbildning minst 15 hp eller 10 veckor
 2. dokumenterad särskilt god pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning inom digitalt lärande
 3. dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inriktat mot digitalt lärande inom högskoleutbildning
 4. dokumenterad erfarenhet av att bedriva högskolepedagogisk undervisning för verksamma lärare inom högskola/universitet
 5. dokumenterad erfarenhet av handledning på minst avancerad nivå
 6. dokumenterad förmåga att undervisa på engelska och svenska

Meriterande för denna anställning är:

 1. särskild kompetens inom något av områdena; digitalt lärande, lärandemiljö, breddat deltagande och inkluderande pedagogik
 2. egen forskning inom något av ovanstående eller inom annat högskolepedagogiskt område

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i centrumets forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid CAKL. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Föreståndare Patricia Staaf. patricia.staaf@mau.se, 040 – 665 72 62

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-04-08

Ansökan skall innehålla:

 1. Undertecknad meritförteckning
 2. Vidimerade betygskopior
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) 

Övrigt
Anställningen är tillsvidare omfattande 100%. Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2019-08-15 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se

Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se

ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se 


Välkommen med din ansökan!