Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Avdelningen för oral patologi
Avdelningen för oral patologi är landets största inom ämnesområdet och bedriver undervisning och forskning kring vävnader och sjukdomar i munhålan och dess omgivande vävnader. Forskningen berör framförallt olika immunologiska och inflammatoriska tillstånd i munslemhinna, käkben och spottkörtlar och sker i samarbete med nationella och internationella forskare. En grundläggande verksamhet är den omfattande oralpatologiska diagnostik som bedrivs vid avdelningen och som handlägger vävnadsprover ifrån större delen av landet.

Innehåll och arbetsuppgifter

 • undervisning och klinisk handledning med utmaningsbaserad inriktning
 • oralpatologisk diagnostik
 • forskning
 • handledning inom oral patologi
 • delta i vidareutbildning
 • utvecklings- och kvalitetsarbete


Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen.
 2. visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 3. visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • specialtandläkarkompetens (motsv. specialistkompetens) inom oral patologi
 • vetenskaplig kompetens med aktiv forskning
 • god kommunikations- och samarbetsförmåga

Meriterande för denna anställning är:

 • utbildning och erfarenhet av handledning av forskarstuderande
 • drivande i frågor som främjar ämnesområdet
 • goda nationella och internationella nätverk
 • erfarenhet av undervisning eller pedagogiskt utvecklings- och ledningsarbete inom problem- eller casebaserat lärande

Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng. Universitetets utbildningar utvecklar studenternas förutsättningar att leda och agera i olika förändringsprocesser. Medarbetare på Malmö universitet behöver därför goda kunskaper i förändringsarbete.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid fakulteten. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Upplysningar
Professor Gunnar Warfvinge, tel. +46 40 665 85 73, gunnar.warfvinge@mau.se  
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-03-29

Ansökan skall innehålla:

 1. Undertecknad meritförteckning
 2. Vidimerade betygskopior
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1 2019/56, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1 2019/56.

Övrigt
Anställningen är heltid och tillsvidare. Omfattningen kan dock diskuteras. Provanställning kan komma att tillämpas.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2019-05-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmer, tore.hallmer@mau.se, tel. 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66   
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se, tel. 040-665 76 49 

Välkommen med din ansökan!