Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom datavetenskap, medieteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, byggteknik samt tillämpad matematik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för vår verksamhet. 

Institution
Vid institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik arbetar ca trettio lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med ett brett kontaktnät.  

Institutionen erbjuder utbildningar inom ingenjörsvetenskap samt matematik och naturvetenskap Adjunktenskap: Naturvetenskapligt/tekniskt basår (förutbildning) samt tre högskoleingenjörsutbildningar: Byggingenjör (tre olika inriktningar), Maskin- och materialteknik samt Produktutveckling och design. En masterutbildning i beräkningsbaserad materialvetenskap startar hösten 2019. 

Vid institutionen finns forskningsgrupper inom materialvetenskap, tillämpad fysik, tillämpad matematik samt byggvetenskap. Utbildning och forskning bedrivs i nära samverkan med både privata och offentliga aktörer. 

Läs mer: http://mau.se/mtm

Innehåll och arbetsuppgifter
En universitetsadjunkt bedriver i normalfallet undervisning med kursansvar, arbetar med utbildningsplanering, sköter examination på grundnivå, bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete, samverkar på ett aktivt sätt med det omgivande samhället samt är i varierande grad delaktig i forskning.
Undervisning på högskoleingenjörsprogrammen Maskin- och materialteknik och Produktutveckling och design. I första hand inriktat mot materialval för hållbara produkter, materialteknik, produktutvecklingsmetodik, 3D CAD samt handledning och examination av examensarbeten inom högskoleingenjörsprogrammen.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

  1. Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
  2. Visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:
-   Examen på mastersnivå, alternativt civilingenjörsexamen, i relevant ämne
-   Förmåga att undervisa på svenska och engelska

Meriterande för denna anställning är:
-  Doktorsexamen
-  Erfarenhet av undervisning på universitet/högskola
-  Yrkeserfarenhet från produktutveckling och hållbara materialval

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Prefekt Mats Persson 040-6657882, mats.persson@mau.se
HR-specialist Sara Eriksson, 040-6657659, sara.eriksson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-03-24.

Ansökan skall innehålla:

  1. Styrkt meritförteckning
  2. Vidimerade Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  3. Pedagogisk avsiktsförklaring
  4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
  5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta tjänsten
  6. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitet meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer Dnr: REK2.2.1-2019/41, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress:Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer Dnr: REK2.2.1-2019/41

Övrigt
Anställningen är tillsvidare på heltid. Ange i ansökan eventuellt önskemål om deltidsanställning. 

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2019-06-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
Stefan Gustafsson, stefan.gustafsson@mau.se
Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!