Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för lärande och samhälle
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution
Vid institutionen Skolutveckling och ledarskap bedrivs utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Fristående kurser som ges på institutionen inriktas mot skolutveckling, ledarskap och professionsutveckling.

Institutionen ansvarar för yrkeslärarutbildning, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) samt speciallärar- och specialpedagogutbildning. Institutionen är också medverkande i lärarutbildningarnas kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Vidare ansvarar institutionen för magister- och masterutbildning inom huvudområdena pedagogik och specialpedagogik.

Vid institutionen bedrivs även forskning och forskarutbildning, bland annat genom forskningsplattformen RePESE (http://repese.mau.se/) med flera undergrupper för specifika forskningsområden, samt den nationella forskarskolan SET (specialpedagogik för lärarutbildare) finansierad av Vetenskapsrådet. För mer information om institutionen (LÄNK, klicka här).

Uppdrag
Uppdraget som prefekt är både strategiskt och operativt och syftar till att driva och utveckla verksamhetens alla delar. Prefekten är verksamhetsansvarig för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, liksom för forskning och samverkan. Att utveckla och kvalitetssäkra utbildning på alla nivåer och att stärka institutionens forskningsmiljöer är centrala uppgifter. Det är därför viktigt att du har en god förankring i vetenskapssamhället och vana att driva utvecklingsprocesser.

Du ingår i fakultetens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med dekan och fakultetens övriga prefekter. I uppdraget ingår att initiera och samordna arbete med övriga delar av Malmö universitet samt med nationella och internationella kontakter.

I rollen företräder du arbetsgivaren och har personal- och budgetansvar men ett lika stort uppdrag är att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens samt arbeta aktivt för att skapa och värna en god arbetsmiljö för medarbetarna. Malmö universitet lägger stor vikt vid ett ledarskap som främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl anställda som studenter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen inom ett för institutionen relevant område. Du har erfarenhet av att ha personal- och budgetansvar och har tidigare innehaft kvalificerade ledningsuppdrag. Du har vidare dokumenterad erfarenhet av att driva forsknings-, utbildnings- och/eller samverkansprojekt. Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift. Det är meriterande om du har kännedom om någon av de professionsutbildningar som finns representerade på institutionen, liksom om du har dokumenterad pedagogisk erfarenhet från högskola eller universitet.

Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har också förmågan att se och förstå verksamheten i såväl sina delar som i sin helhet. Viktigt i rollen är också förmågan att skapa engagemang och delaktighet hos andra.

Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Prodekan Tobias Olsson, tobias.olsson@mau.se, 040-665 78 21
Docent Olof Sandgren, olof.sandgren@mau.se, 040- 665 77 06
Universitetsadjunkt Pia Jäderquist, pia.jaderquist@mau.se, 040-665 82 78
HR-specialist Anna Tenggren, anna.tenggren@mau.se, 040-665 81 53

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-03-31. 

Ansökan skall innehålla:

  1. Styrkt meritförteckning
  2. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen   

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk).

Övrigt
Prefektuppdrag är på tre år (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år) och vid extern rekrytering erbjuds en tillsvidareanställning som lärare vid Malmö universitet. För uppdraget som prefekt utgår särskilt uppdragstillägg.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde 2019-08-15 eller tidigare enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!