Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Avdelningen för oral protetik
Vår verksamhet utövas av tandläkare, tandsköterskor och forskare. Avdelningen bedriver specialisttandvård, utbildning på grund- forskar- internationell master- och specialistutbildningsnivå inom specialiteten Oral protetik. Forskning inom oral protetik och närliggande ämnen sker i samarbete med nationella och internationella forskare, folktandvårdsorganisationer och privata vårdgivare.

Innehåll och arbetsuppgifter

 • undervisning och klinisk handledning med utmaningsbaserad inriktning
 • patientbehandling, särskilt på specialistnivå i oral protetik
 • forskning
 • handledning inom oral protetik
 • delta i vidareutbildning, ex extern kursgivning samt utbildning av ST-tandläkare och international masters
 • utvecklings- och kvalitetsarbete
 • ledningsansvar kan ingå

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

 • avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom oral protetik.
 • visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 • visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • specialistkompens inom oral protetik
 • hög vetenskaplig kompetens med aktiv forskning
 • god kommunikations- och samarbetsförmåga

Meriterande för denna anställning är:

 • docentkompetens
 • utbildning och erfarenhet av handledning av forskarstuderande liksom av tandläkare under specialistutbildning
 • drivande i frågor som främjar ämnesområdet goda nationella och internationella nätverk

Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng. Universitetets utbildningar utvecklar studenternas förutsättningar att leda och agera i olika förändringsprocesser. Medarbetare på Malmö universitet behöver därför goda kunskaper i förändringsarbete.

Som person är du engagerad och drivande. Du har förmåga att skapa förutsättningar för bra relationer och processer och kan motivera och entusiasmera andra.  Du har ledarförmåga och är intresserad av att leda verksamhet och projekt.  Du står för en god planering, struktur och har förmåga att fatta tydliga beslut. Du är målinriktad utifrån universitetets och verksamhetens krav och utveckling. 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid fakulteten. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Upplysningar
Professor Liselott Lindh, tel, 040-665 85 80. liselott.lindh@mau.se  

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitet tillhanda senast sista ansökningsdagen 2019-02-26.

Ansökan skall innehålla:

 1. Undertecknad meritförteckning
 2. Vidimerade betygskopior
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1 2019/17, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1 2019/17.

Övrigt
Anställningen är heltid och tillsvidare. Omfattningen kan dock diskuteras. Provanställning kan komma att tillämpas

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2019-05-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmer tore.hallmer@mau.se, tel. 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66   
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se, tel. 040-665 76 49 

Välkommen med din ansökan!