Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för hälsa och samhälle
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete, Polisen och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här.

Enheten för polisiärt arbete
Vid enheten för polisiärt arbete bedrivs grundutbildning till polis. Polisprogrammet startar första gången i januari 2019 då vi tar emot 96 studenter.

Innehåll och arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination och administration. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration, kursutveckling och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Undervisningen kommer i huvudsak att förläggas till polisprogrammet. Arbetsuppgifterna är därför särskilt inriktade mot brottsutredning och undervisningen sker i samverkan med lärare från andra ämnesområden. I arbetsuppgifterna ingår också att vara en del i det övergripande utvecklingsarbetet med särskild inriktning mot de juridiska momenten inom polisprogrammet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt med åklagarkompetens:

  • Juristexamen
  • Arbetat som åklagare i minst några år
  • Visat pedagogisk skicklighet

Meriterande för denna anställning är:
Erfarenhet av arbete med kursutveckling och undervisning i polisutbildning med inriktning mot brottsutredning.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda kvalifikationer och arbetsuppgifter.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Caroline Mellgren, föreståndare för Enheten för polisiärt arbete. Caroline.mellgren@mau.se, 040-6657941

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast den 3 mars 2019.

Ansökan skall innehålla:

  1. Meritförteckning
  2. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  3. Pedagogisk avsiktsförklaring
  4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
  5. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning)
Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2019/15, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2019/15.

Övrigt
Anställningen är på heltid, fr.o.m. 2019-08-15 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2021-06-30.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
15 augusti 2019, eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO-S Ann-Mari Campbell tel. 040-665 74 37
OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel: 040-665 82 89
OFR/S (ST) Naser Eftekharian tel: 040-665 76 49
 

Välkommen med din ansökan!