Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen i huset ”Gäddan” nära Malmö centralstation. Läs mer om fakulteten för hälsa och samhälle här.

Institution
Vid Institutionen för socialt arbete bedrivs forskning inom en rad olika områden som rör frågor om sociala problem och socialt förändringsarbete. Det handlar om forskning om individer och grupper men också om hur sociala förhållanden hanteras i ett välfärdsperspektiv. Forskningen bedrivs och utvecklas i nära samarbete med lokala aktörer, nationella organisationer och myndigheter samt internationella samarbetspartners. Här bedrivs en forskarutbildning med drygt 20 doktorander där en del är antagna via forskarskolan för yrkesverksamma inom hälsa, vård och välfärd. 

Innehåll och arbetsuppgifter
Programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet riktar sig till personer som är intresserade av att arbeta med människor i alla åldrar som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Utbildningen ger kunskap inom såväl det pedagogiska som det sociala området. Utifrån en samhälls- och socialvetenskaplig grund lär sig studenterna om medicinska och sociala aspekter av olika funktionsnedsättningar, etik, aktivitet och relationer, lagstiftning, teknik och hjälpmedel, alternativ kommunikation, förebyggande och hälsofrämjande arbete samt samverkan mellan olika professioner och intressenter. Mötet mellan personal och brukare är i fokus samtidigt som frågor om makt, delaktighet, mänskliga rättigheter och social rättvisa är viktiga begrepp. I arbetsuppgifterna ingår planering, undervisning, handledning och examination av kurser inom utbildningsprogrammet. Kurserna ges på både grund- och avancerad nivå.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen för anställningen relevant område
 2. visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 3. visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom funktionshinderområdet

Meriterande för denna anställning är:

 • Erfarenhet av forskning inom funktionshinderområdets olika praktiker såsom ex vis inom LSS-verksamheter

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Frågor om anställningens innehåll besvaras av studierektor Camilla Nordgren camilla.nordgren@mau.se
alt tel: 040-665 74 49. Allmänna frågor om anställning på Malmö universitet besvaras av HR-specialist Johanna Bengtsson johanna.bengtsson@mau.se alt tel: 040-665 74 23.
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast den 15 januari 2019.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Betygskopior
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2018/288, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2018/288.

Övrigt
Anställningen är på heltid och tillsvidare.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO, Ann-Mari Campbell tel: 040-665 74 37 
OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel: 040-665 82 89 
OFR/S (ST) Naser Eftekharian tel: 040-665 76 49 

Välkommen med din ansökan!