Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation.
Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här.

Institution
Vid institutionen arbetar vi med utbildning och forskning inom huvudområdet omvårdnad och forskarämnet vårdvetenskap i syfte att förebygga sjukdom, bistå vid sjukdom och behandling, förlänga liv och främja hälsa och välbefinnande. Forskningen vid institutionen utgår från den övergripande forskningsmiljön ”jämlik hälsa och vård”, vilket inbegriper forskning med ett mångfaldsperspektiv som fokuserar på skillnader i hälsa och vård mellan olika grupper av människor i samhället. Den kunskap som utvecklas ska understödja hållbara förändringar som kan få betydelse för individ, profession och organisation. Forskarämnet vårdvetenskap sträcker sig från livets början, genom hela livet till ålderdomen, döendet och döden. Det innefattar också kunskaper relaterat till hur livet med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom och fysisk ohälsa kan underlättas och hur lidandet lindras. Institutionen har också en stark pedagogisk forskningsmiljö. Under den övergripande forskningsmiljön ”jämlik hälsa och vård” är institutionens forskning indelade i sex forskningsmiljöer; barn och familjs hälsa, psykisk hälsa, pedagogik och profession, promotion/prevention, äldres hälsa och fysisk hälsa (vuxna). Vi erbjuder utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Inom både sjuksköterskeprogrammet som inom specialistsjuksköterskeprogrammen (barn och ungdom, psykiatrisk vård, äldre, medicinsk vård) erbjuder vi studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vid institutionen ges också forskarutbildning.

Innehåll och arbetsuppgifter
Professorn kommer att vara verksam vid Institutionen för vårdvetenskap, Fakulteten för Hälsa och samhälle vid Malmö universitet. Anställningen omfattar förutom egen forskning, ansvar för utvecklingen av institutionens forskning och forskarutbildning, handledning av doktorander samt medverkan i utveckling av flervetenskaplig forskning. Professorer undervisar på samtliga utbildningsnivåer och deltar i utvecklingen av utbildningarna. Innehavaren ska aktivt delta i institutionen och fakultetens samverkan med det omgivande samhället samt bidra till att öka volymen av externt finansierad forskning. I anställningen ingår sedvanliga administrativa uppgifter.

Behörighet
Behörig att anställas som professor vid Malmö universitet är den som:

 • Visat vetenskaplig skicklighet
 • Visat pedagogisk skicklighet
 • Visat stor förmåga att utveckla, genomföra och leda forskning och utbildning
 • Visat förmåga att attrahera externa forskningsanslag
 • Visat betydande erfarenhet av att ha handlett på forskarutbildningsnivå fram till doktorsexamen
 • Visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet.

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Visat vetenskaplig skicklighet inom forskarämnet vårdvetenskap med inriktning mot barn och ungdom
 • Visat pedagogisk skicklighet inom vårdvetenskap/omvårdnad med inriktning mot barn och ungdom
 • Erfarenhet av att arbeta som leg. sjuksköterska

Meriterande för denna anställning är:

 • Erfarenhet av forskningsarbetet i internationell miljö.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av professor ska gälla graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör behörighetskrav för anställningen.

 

Upplysningar
Upplysningar om anställningens innehåll lämnas av Prefekt Carin Alm-Roijer, 0707 333509, carin.alm-roijer@mau.se samt Forskningsledare Christine Kumlien, 040 6657430, christine.kumlien@mau.se
Allmänna frågor om anställning vid Malmö universitet besvaras av HR-specialist Johanna Bengtsson, 040-665 74 23 alt. johanna.bengtsson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-12-26.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Pedagogisk avsiktsförklaring
 3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 4. Förteckning över pedagogiska och vetenskapliga arbeten
 5. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 6. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk)
Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2018/265, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2018/265.

Övrigt
Anställningen avser heltid

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO, Ann-Mari Campbell tel: 040-665 74 37 
OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel: 040-665 82 89 
OFR/S (ST) Naser Eftekharian tel: 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan!