Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundskollärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Dessutom finns utbildningar till idrottsvetare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare samt fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Enheten
Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en enhet vid Fakulteten lärande och samhälle vid Malmö universitet. RUC ansvarar för, utvecklar och driver fakultetens externa uppdrag i form av uppdragsutbildning och utvecklingsuppdrag. RUC samverkar kring kompetensutveckling för de verksamhetsområden som ryms inom Fakulteten för lärande och samhälle, med särskild fördjupning i frågor om lärande, utbildning och skolutveckling. Enheten består idag av fem projektledare och en föreståndare. För mer information om Regionalt utvecklingscentrum, www.mah.se/ruc

Uppdrag
Föreståndaren är verksamhetsansvarig för RUC med såväl strategiskt som operativt uppdrag. I denna roll representerar, driver och utvecklar föreståndaren RUC:s verksamhet i samarbete med medarbetarna. Verksamhetens uppdrag är dynamiskt. Det påverkas och styrs av utvecklingen i det omgivande samhället och är nära kopplat till fakultetens verksamhet. Föreståndaren ingår i fakultetens strategigrupp och har ett nära samarbete med dekan samt fakultetens prefekter och övriga chefer. Kontakter med övriga delar av Malmö universitet förekommer. Föreståndaren representerar RUC, och därmed fakulteten och universitetet, i t.ex. regionala och nationella nätverk. 

I rollen som föreståndare företräder du arbetsgivaren och har personal- och budgetansvar för hela RUC. I detta ingår att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens och att aktivt arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Malmö universitet lägger stor vikt vid ett ledarskap som främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö.

Uppdraget som föreståndare för RUC är treårigt och med möjlighet till förlängning i ytterligare treårsperioder. Uppdraget grundar sig i en tillsvidareanställning på fakulteten och har sin placering på RUC. Föreståndarskapet omfattar inledningsvis minst 50%. Resterande del av tjänsten omfattar arbetsuppgifter som beror på kandidatens övriga kvalifikationer. Detta kan vara projektledning på RUC, administrativa uppdrag, uppdragsutbildning, undervisning eller forskning.

RUC:s projektledare utformar i samverkan med uppdragsgivare utvecklingsprojekt, utbildningar och andra satsningar på kompetensutveckling, med fokus på utveckling av såväl verksamhet som individ. Projektledarrollen innebär planering, genomförande och uppföljning av uppdragen. Arbetet omfattar även administrativa uppgifter och ansvar för ekonomi i uppdragen. RUC:s projektledare har kontakter med olika institutioner inom fakulteten och olika aktörer i det omgivande samhället, i nuläget företrädesvis inom skolsamhället.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen på lägst magisternivå eller motsvarande, inom ett för uppdraget relevant område. Tidigare erfarenhet av formellt ledarskap är ett krav. Du har dokumenterad erfarenhet av att driva skolutveckling och är insatt i skolpolitiska frågor. Du har god analytisk förmåga samt dokumenterat god samarbetsförmåga. Vi vill att du är driven, intresserad av förändringsarbete och har förmåga att arbeta proaktivt.  Meriterande för anställningen är kunskap om uppdragsutbildning och skoljuridik.

Som person är du lyhörd, har förmåga att skapa och bibehålla goda relationer samt har god kommunikativ förmåga. Du kan skapa engagemang och delaktighet hos andra och har förmåga att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Upplysningar
Vicedekan Margareta Serder, margareta.serder@mau.se alt 040-665 71 17
HR-specialist Anna Tenggren, anna.tenggren@mau.se alt 040-665 81 53

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-01-03.

Ansökan skall innehålla:

  1. Personligt brev
  2. Skriftlig redogörelse för den sökandes reflektioner om ledarskap samt tankar om samverkan
  3. Styrkt meritförteckning
  4. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  5. Referenser

Övrigt
Uppdraget som föreståndare för RUC omfattar 50% och är treårigt och med möjlighet till förlängning i ytterligare treårsperioder. För uppdraget utgår särskilt uppdragstillägg. Anställningen är som projektledare, 100% tillsvidare på fakulteten.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde 2019-05-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO, Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet, Charlotte Paggetti, charlotte.paggetti@mau.se

Välkommen med din ansökan!