Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Institution
Avdelningen för cariologi
Vid avdelningen bedrivs såväl grundutbildning som internationell mastersutbildning. Vidare finns en klinik med specialkompetens som tar emot remisser från tandvården i hela Region Skåne. Vår forskning handlar om olika aspekter på kariessjukdomen; från riskbedömning och genetik till stegvis exkavering. Forskningen bedrivs ofta i samarbete med såväl tandvården utanför fakulteten som med andra vetenskapsområden.

Innehåll och arbetsuppgifter
- egen klinisk verksamhet
- undervisning med problembaserad inriktning och klinisk handledning av tandläkarstudenter och tandläkare under efterutbildning inom området cariologi.
- delta i utvecklings- och kvalitetsarbete
- medverkan i avdelningens forskningsaktivitet

Behörighet
För anställningen krävs:

  • svensk tandläkarlegitimation
  • visad klinisk skicklighet som tandläkare
  • visad pedagogisk skicklighet i utbildning med problembaserad pedagogik

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör behörighetskrav för anställningen gälla.

Meriterande är om den sökande har kompetens och undervisningserfarenhet inom ämnesområdet cariologi och kompetens inom biologi med erfarenhet av kemiska och fysikaliska analysmetoder. Universitetsutbildning i kemi och biologi är meriterande. Vidare är förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning, samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet. Visad vetenskaplig förmåga, t ex genom vetenskapliga publikationer är också meriterande.

Högskolans utbildningar utvecklar studenternas förutsättningar att leda och agera i olika förändringsprocesser. Medarbetare på Malmö högskola behöver därför goda kunskaper i förändringsarbete. Lärare vid Malmö högskola förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar
Avdelningsföreståndare/professor Dan Ericson, 040-665 85 37, dan.ericson@mau.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-07-25.

Ansökan skall innehålla:

  1. Styrkt meritförteckning
  2. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  3. Pedagogisk avsiktsförklaring
  4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
  5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
  6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
  7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1 2018/160, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1 2018/160.

Övrigt
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning. Malmö högskola tillämpar individuell lönesättning.

Malmö högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
2019-01-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmér tore.hallmer@mah.se, tel. 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66                
OFR/ST: Naser Eftekharian,
naser.eftekharian@mah.se 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan