Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Innehåll och arbetsuppgifter 
- delta i att ta fram utbildningsplan för en ny treårig tandhygienistutbildning vid fakulteten
- medverka i och ha ansvar för delar av både den kliniska och teoretiska utbildningen, i första hand på fakultetens tandhygienistprogram, men även medverkan i tandläkarutbildningen liksom i nationell och internationell efterutbildning
- forsknings-, utvecklings- och kvalitetsarbete vid odontologiska fakulteten
- ha egen patientbehandling på lärarklinik

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom odontologi eller oral hälsa
 2. visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 3. visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet
 4. visat klinisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs tandläkar- eller tandhygienistexamen. Erfarenhet av undervisning i problembaserat lärande (PBL) är meriterande, liksom erfarenhet av att utveckla, leda och genomföra utbildning, samverka med vårt omgivande samhälle och att informera om verksamheten. Forskningserfarenhet och intresse för forskning och utveckling av forskarutbildning inom oral hälsa.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Universitetets utbildningar utvecklar studenternas förutsättningar att leda och agera i olika förändringsprocesser. Medarbetare på Malmö universitet behöver därför goda kunskaper i förändringsarbete. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Upplysningar 
Dekan/professor Gunilla Klingberg, gunilla.klingberg@mau.se, 040-6658485

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-07-25

Ansökan skall innehålla:

 1. Undertecknad meritförteckning
 2. Vidimerade betygskopior
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

 

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning)
Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, referensnummer REK 2.2.1 2018/159, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1 2018/159.

Övrigt
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.  
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde 
2018-08-20 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmer tore.hallmer@mah.se, 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, 046-222 93 66                     
OFR/ST: Naser Eftekharian,
naser.eftekharian@mah.se 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan!