Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för hälsa och samhälle
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar också ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på eller nära Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här.

Institutionen för biomedicinsk vetenskap
Vid institutionen för Biomedicinsk vetenskap ges idag två yrkesexamina, biomedicinsk analytikerutbildning (180 hp) och receptarieprogram (180 hp), ett masterprogram i biomedicinsk ytvetenskap (120 hp) samt fristående kurser. Institutionen verkar i det delta som uppstår i kunskapsströmmarna från biologi, kemi, medicin, fysik och teknik. Den tvärvetenskapliga utbildning och forskning som bedrivs syftar till att bredda kunskapsbasen och omsätta kunskaperna i tillämpningar i samverkan med det omgivande samhället.

Institutionens forskare utmanar ständigt de invanda föreställningarna om att forskningen kringskärs av nationella och regionala gränser, av gränser mellan vetenskapliga inriktningar, mellan grundforskning och tillämpad forskning och mellan akademi och näringsliv.

Uppdraget
Som prefekt är du verksamhetsansvarig för utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället, samt har det övergripande ansvaret för internationaliseringsfrågor. Du företräder arbetsgivaren och har arbetsmiljö- personal- och budgetansvar. Du arbetar nära dekan och ingår i fakultetens ledningsgrupp och i uppdraget ingår att utveckla samarbeten över såväl institutions- som fakultetsgränserna. Som prefekt leder, koordinerar och utvecklar du verksamhetens alla delar i dialog med medarbetarna. Du har en viktig roll i att skapa förutsättningar för att utveckling institutionen kring gemensamma strategier och mål och att utbildning och forskning håller hög kvalité. Din uppgift är också att verka för en god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetens tas tillvara och kan utvecklas inom såväl utbildning som forskning. Uppdraget som prefekt är därför både strategiskt och operativt.

Malmö universitet lägger stor vikt vid ett ledarskap som främjar inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl medarbetare som studenter.

Kvalifikationer
Du är minst docentkompetent och kan visa på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnet biomedicinsk vetenskap, eller motsvarande. Du har erfarenhet av verksamhetssamordning och arbetsledning med personal- och budgetansvar. Du har erfarenhet av uppdrag som studierektor, programansvarig eller motsvarande, och i dessa roller visat att du tar tillvara på studenternas perspektiv i kvalitetsutvecklingen av utbildning på grund-, avancerad och/eller forskarnivå. Du har även erfarenhet av att samverka med externa kontakter såväl nationellt som internationellt. Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.

Det är meriterande om du själv är en aktiv forskare och om du har erfarenhet av uppbyggande av utbildnings-/forskningsmiljöer.

Som person är du en kvalitetsmedveten visionär som arbetar långsiktigt för en hållbar verksamhet. Du är kommunikativ och transparent i ditt ledarskap.

Övrigt
Uppdraget som prefekt är på tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Vid extern rekrytering erbjuds en tillsvidareanställning som lärare i relevant ämne för institutionens verksamhet. För uppdraget som prefekt utgår särskilt uppdragstillägg. Tillträde den 1 januari 2019 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar
För frågor om innehållet i uppdraget kontaktas dekan, Anders Kottorp tel: 040-6657049 eller anders.kottorp@mau.se
För allmänna frågor kontaktas HR- specialist, Johanna Bengtsson, 040-665 74 23 eller johanna.bengtsson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-08-31.

Kompletterande handlingar för en tillsvidareanställning kan komma att efterfrågas i efterhand.

Fackliga företrädare
SACO-S: Ann-Mari Campbell, ann-mari.campbell@mau.se
Lärarförbundet: Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se
OFR/S (ST): Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se  
SEKO: sekocivil@seko.lu.se

 

Välkommen med din ansökan!