Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom datavetenskap, medieteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, byggteknik samt tillämpad matematik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för verksamheten. På Fakulteten bedrivs samhällsrelevant forskning och studenterna får i stor utsträckning tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv. Verksamheten är centralt belägen nära Malmö centrum och centralstation

Institution
Vid institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik arbetar ca trettio lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med ett brett kontaktnät och flera samarbeten.

Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik erbjuder utbildningar inom ingenjörsvetenskap samt matematik och naturvetenskap. Tre högskoleingenjörsutbildningar: byggingenjör (tre olika inriktningar), maskin- och materialteknik samt produktutveckling och design. Dessutom ges en förutbildning Naturvetenskapligt/tekniskt basår. En tvåårig masterutbildning i Computational Materials Science startar hösten 2019.

Vid institutionen finns forskningsgrupper inom materialvetenskap, tillämpad fysik, tillämpad matematik samt byggvetenskap. Utbildning och forskning bedrivs i nära samverkan med både privata och offentliga aktörer i en aktiv miljö med många internationella kontakter

Innehåll och arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att genomföra och utveckla undervisning och examination på byggingenjörsprogrammen samt bedriva och bidra till forskningsverksamhet inom byggområdet. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska. Arbetet bedrivs självständigt och i lärarlag, såväl som med andra institutioner och fakulteter. I vår ambition att stärka och utöka verksamheten söker vi främst kandidater som kan bidra med undervisning och forskning inom följande områden:

 • BIM, CAD, VDC
 • Installationsteknik
 • Hållbart byggande

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom för anställningen relevant ämne
 2. visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 3. visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • ämne för doktorsexamens ska vara inom byggvetenskap, byggteknik, väg och vattenbyggnad eller samhällsbyggnad
 • förmåga att undervisa på svenska

Meriterande för denna anställning är:

 • Magister/master- eller civilingenjörsexamen inom väg och vattenbyggnad, samhällsbyggnad eller byggvetenskap är särskilt meriterande.
 • Erfarenhet av undervisning och examination inom byggingenjörsutbildning samt annan erfarenhet av kursplanering och kursansvar på högskolenivå är meriterande.
 • Yrkeserfarenhet från konstruktions/konsultföretag eller entreprenadföretag inom bygg är också meriterande.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.Vid tillsättningen kommer hänsyn tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning samt bidra till byggvetenskaplig utveckling.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Mats Persson, prefekt, 040-6657882, mats.persson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-08-31

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Betyg och intyg
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning)
Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, referensnummer Rek2.2.1-2018/145, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer Rek2.2.1-2018/145.

Övrigt
Anställningen är heltid tillsvidare, provanställning på 6 månade kan kommas att tillämpas.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
OFR/ST: Anita Marttila, anita.marttila@mau.se
SACO: Stefan Gustafsson, stefan.gustafsson@mau.se

Välkommen med din ansökan!