Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda, organiseras i sex institutioner: Barn, unga, samhälle (BUS), Idrottsvetenskap (IDV), Individ och samhälle (IS), Kultur, språk, medier (KSM), Naturvetenskap, Matematik, Samhälle (NMS) och Skolutveckling och ledarskap (SOL). Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål och för idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå. Dessutom ges program för studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger/speciallärare.

Institution
Anställningen har sin placering vid institutionen Naturvetenskap, matematik, samhälle (NMS). Institutionen har ca 50 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen är inriktad på utbildning i matematik, teknik, hållbar utveckling och naturvetenskap i förskola, skola och lärarutbildning och lägger kulturella och samhälleliga perspektiv på undervisning, lärande och bedömning. Institutionen har en aktiv seminarieverksamhet. Forskarutbildning sker genom forskarutbildningsämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI).

Forskningsområde inom Naturvetenskap, Matematik och Samhälle
I ett demokratiskt och tekniskt utvecklat samhälle spelar matematiska och naturvetenskapliga kun­skaper en central roll för människors möjligheter att förstå och handla i en alltmer komplex omvärld. Forskning inom matematikens- och naturvetenskapernas didaktik strävar efter ökad kunskap om undervisning, lärande, ämnesinnehåll, demokratifrågor och identitetsskapande i relation till dessa ämnesområden. Det betyder att undersöka orsakssammanhang mellan det specifika ämnesinnehållet och hur detta kommuniceras i olika miljöer samt hur individer och grupper utvecklar och använder kunskaper i dessa sammanhang. Detta inbegriper också studier av undervisningsprocesser och hur studerande utvecklar olika förhållningssätt till ämnesområdet. I tjänsten som universitetslektor ingår minst 20% av tjänsten för forskningsrelaterade arbetsuppgifter med möjlighet för ytterligare högre andel av tjänsten för forskning. Läs mer

Innehåll och arbetsuppgifter
Huvudsakligen omfattar arbetet matematik och matematikdidaktik inom ramen för lärarutbildning. Som universitetslektor kommer du att självständigt bedriva undervisning med kurs- eller programansvar samt pedagogiskt utvecklingsarbete, examination på grund- och avancerad nivå, ägna dig åt egen forskning och arbeta med uppdragsutbildning. I arbetet ingår även deltagande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vidare ingår samverkan med såväl det omgivande samhället som forskarsamhället nationellt och internationellt. Du förväntas också bidra till institutionens övergripande aktiviteter och mål exempelvis genom deltagande i seminarieverksamhet och genom att söka externa forskningsbidrag. I anställningen ingår även administrativa uppdrag. Anställning innebär både självständigt arbete och samarbete i flervetenskapliga lärarlag.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom matematikens didaktik eller annat för anställningen relevant ämne.
 2. visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 3. visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • god samarbetsförmåga, genom att relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt
 • god pedagogisk insikt, har förståelse för hur människan tar till sig kunskap och kan anpassa sättet att förmedla budskap till mottagaren.
 • förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift både på svenska och engelska

Meriterande för denna anställning är:

 • lärarexamen eller motsvarande pedagogisk utbildning
 • erfarenhet av undervisning och kursledning vig högskola och/eller universitetet
 • tidigare arbete i förskola, grundskola, 7-9 eller gymnasieskola eller annan pedagogisk verksamhet
 • erfarenhet av forskning och undervisning i matematikämnets didaktik

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Nils Ekelund prefekt vid NMS, tel. 040-665 80 21, 072-5539687.
Anna Lindberg, HR-specialist, tel. 040-665 82 58.

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-08-13

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Betyg och intyg
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning)
Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, referensnummer REK2.2.1-2018/154, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK2.2.1-2018/154.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. 
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde under januari 2019 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mah.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monica.kristiansson@mah.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se

Välkommen med din ansökan!