Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Institutionen Urbana studier ingår i Fakulteten Kultur och Samhälle. Vid denna fakultet arbetar vi med frågor som rör hållbar stadsutveckling, internationella relationer och mänskliga rättigheter, migrationens effekter, kritiskt tänkande, medier och kommunikation. Det är en kreativ, föränderlig och innovativ akademisk miljö och arbetsplats, med flervetenskaplig utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora och design. Flera av universitetets engelskspråkiga utbildningar erbjuds här. Vår verksamhet finns i Niagara på Universitetsholmen i centrala Malmö.

Institution
Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 80 medarbetare och 2000 studenter. Institutionen är organiserad i tre enheter: enheten för fastighetsvetenskap; enheten för ledarskap och organisation och företagsekonomi samt enheten för byggd miljö och miljövetenskap. Inom Urbana studier bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och ges även som forskarutbildningsämne. På institutionen bedrivs forskning inom tre områden; hållbara förändringsprocesser, social utveckling och urban integration samt fastigheter, boende och byggd miljö. Forskningen har som mål att tillföra ny kunskap som kan bidra till samhällsutvecklingen. Urbana studier har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor.

Innehåll och arbetsuppgifter
En universitetslektor bedriver i normalfallet självständigt undervisning med kurs- eller programansvar, sköter examination på grundnivå och avancerad nivå, bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete, bedriver forskning samt samverkar på olika sätt med det omgivande samhället

Undervisningen sker för närvarande framför allt inom fastighetsvetenskap med inriktning mot bygg och förvaltning inom våra tvärvetenskapliga program. Undervisningen inom anställningen sker företrädesvis på svenska. I anställningen ingår att delta i institutionens kvalitetsutveckling samt vara närvarande i den akademiska miljön. Det kan även ingå administrativa uppdrag. Som lektor förväntas du också aktivt delta i institutionens forskning samt att arbeta för att söka externa forskningsbidrag och utveckla internationella samarbeten.  

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom ämne relevant för fastighetsvetenskap tex. Fastighetsvetenskap, Byggvetenskaper, Fastighetsekonomi eller Technology Management
 2. visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 3. visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • erfarenhet av undervisning och forskning inom fastighetsvetenskap med inriktning mot bygg och förvaltningsprocesser
 • förmåga att undervisa på svenska

Meriterande för denna anställning är:

 • erfarenhet av forskning inom entreprenörskap och innovation med relevans för tjänstens inriktning samt forskningssamverkan med branschen

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Karin Staffansson Pauli, enhetschef, karin.pauli@mau.se
Anne Olsson, HR-specialist, anne.olsson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-08-15.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Betyg och intyg
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning)
Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, referensnummer REK 2.2.1-2018/133, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2018/133.

Övrigt 
Anställningen är tillsvidare på 100% och provanställning kan komma att tillämpas. 
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!