Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här.

Institution
Socialt arbete är både en vetenskaplig disciplin, ett utbildningsområde och en profession. Centralt inom socialt arbete är att förstå och förklara sociala problem samt att bidra till en positiv social förändring genom interventioner riktade till såväl enskilda människor och grupper som olika delar av samhället. Klassiska välfärdsfrågor som fattigdom, hemlöshet och social ohälsa samsas här sida vid sida med ett starkt fokus på frågor som rör barn, familj, missbruk och social omsorg. Läs mer om institutionen för socialt arbete här.

Innehåll och arbetsuppgifter
Programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet riktar sig till personer som är intresserade av att arbeta med människor i alla åldrar som har fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Utbildningen ger kunskap inom såväl det pedagogiska som det sociala området. Utifrån en samhälls- och socialvetenskaplig grund lär sig studenterna om medicinska och sociala aspekter av olika funktionsnedsättningar, modern teknik och IT, etik, aktivitet och relationer, lagstiftning, hjälpmedel och alternativ kommunikation samt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Mötet mellan personal och brukare är i fokus samtidigt som frågor om makt, delaktighet, mänskliga rättigheter och social rättvisa är viktiga begrepp.

Arbetsuppgifterna omfattar planering, undervisning, handledning och examination av kurser i handikapp och rehabiliteringsvetenskap bland annat med inriktning mot sexualitet. Kurserna ges på både grund- och avancerad nivå.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

 1. Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom relevant ämne alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
 2. Visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet handikapp- och rehabiliteringsvetenskap

Meriterande för denna anställning är:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom sexualitetsstudier med inriktning mot funktionsnedsättning.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar 
Upplysningar om anställningens innehåll lämnas av studierektor Åse Ekberg, 040-66 57949 alt ase.ekberg@mau.se.
Allmänna frågor om anställning besvaras av HR-specialist Johanna Bengtsson, 040-665 74 23 alt Johanna.Bengtsson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-05-31.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitet meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2018/112, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2018/112.

Övrigt
Minst en anställning om lägst 30 % under perioden 20180701—20190131.
 
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2018-07-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO, Ann-Mari Campbell tel: 040-665 74 37
OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel: 040-665 82 89
OFR/S, Naser Eftekharian tel: 040-665 76 49

 

Välkommen med din ansökan!