Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution
Anställningen är placerad inom Institutionen för samhälle, kultur och identitet. Inom institutionen finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet: samhällskunskap och lärande, historia och lärande, religionsvetenskap och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6. Förutom nämnda utbildningar finns också en studie- och yrkesvägledarutbildning. Institutionen har även ett utbud av fristående kurser inom skilda discipliner och områden såsom montessoripedagogik, kompetensförsörjning och historia. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö inom institutionen, med ansvar för en forskarskola med inriktning mot historia och historiedidaktik. För mer information om institutionen, klicka här

Innehåll och arbetsuppgifter
I anställningen ingår kursansvar, undervisning, handledning och examination rörande institutionens kurser inom studie- och yrkesvägledarutbildningen på campus Malmö och campus Varberg. Vidare kan i anställningen ingå VFU, undervisning i närliggande moment i lärarutbildningen samt uppdragsutbildning. I anställningen ingår delaktighet i utvecklingen av forskning, program och kurser.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom sociologi, arbetsvetenskap, pedagogik eller inom ett till studie- och yrkesvägledning närliggande ämne
 2. visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 3. visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 1. dokumenterat god samarbetsförmåga
 2. egen forskning samt tillämpning inom områden som karriärvägledning och/eller professionella samtal

Meriterande för denna anställning är:

 1. Kunskap och erfarenhet av professionella samtal/vägledningsmetodik/samtalsmetodik
 2. Kunskap och erfarenhet av områden som rör övergångar samt utveckling i arbetsliv och karriär
 3. engelska, god förmåga i tal och skrift

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Studierektor Hans-Åke Hansson, 040 – 665 83 60, hans-ake.hansson@mah.se
Prefekt Thomas Småberg, 040 – 665 86 08, thomas.smaberg@mah.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-05-30.

Ansökan skall innehålla:

 1. Undertecknad meritförteckning
 2. Vidimerade betygskopior
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. Referenser

 

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning)

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning tom 2019-06-30 omfattande 100%.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2018-08-20

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mah.se 
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mah.se
ST Naser Eftekharian, naser.efterkharian@mah.se

 

Välkommen med din ansökan!