Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Om Fakulteten för hälsa och samhälle
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här.

Om Institutionen för vårdvetenskap Vid institutionen arbetar vi med utbildning och forskning inom huvudområdet omvårdnad och forskarämnet vårdvetenskap i syfte att förebygga sjukdom, bistå vid sjukdom och behandling, förlänga liv och främja hälsa och välbefinnande. Vi erbjuder utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Inom både sjuksköterskeprogrammet som inom specialistsjuksköterskeprogrammen erbjuder vi studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vid institutionen finns också forskarutbildning, och forskningen vid Institutionen bedrivs inom ramen för fysisk, psykisk och social ohälsa samt inom det pedagogiska området här.

Innehåll och arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar planering, fördelning och uppföljning av VFU-platser på grund och avancerad nivå i samverkan med regionens och kommunens VFU-koordinatorer/praktiksamordnare samt med kursledningen för Institutionens VFU-kurser. Viss undervisning och planering kan förkomma vid Institutionens kliniska träningscenter (KTC).

Kvalifikationer
Behörig att anställas som VFU-koordinator är den som har:

  • Examen från universitet eller högskola på lägst kandidatnivå

  • leg. sjuksköterska

Förutom vad som krävs ovan ser vi även att den sökande har:

  • erfarenhet av arbete med planering, fördelning och uppföljning av VFU-platser

  • erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle

  • erfarenhet av att använda olika dataprogram

  • god förmåga att planera och koordinera verksamhet

  • god samarbetsförmåga

Bedömningsgrunder
Malmö högskola kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Upplysningar
Upplysningar om anställningens innehåll lämnas av Prefekt Carin Alm-Roijer 0707 333509 eller carin.alm-roijer@mau.se.
Allmänna frågor om anställning vid Malmö universitet besvaras av HR-specialist Johanna Bengtsson, 040-665 74 23 alt. Johanna.Bengtsson@mau.se 

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla:

  • 1. CV inkluderande meritförteckning
  • 2. Kort beskrivning av tidigare arbetsuppgifter/erfarenheter inom området.
  • 3. Handlingar du i övrigt vill åberopa

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-04-02.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2018-05-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO, Ann-Mari Campbell tel: 040-665 74 37
OFR/S (ST) Naser Eftekharian tel: 040-665 76 49 

 

Välkommen med din ansökan!