Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation

Institution
Vid Institutionen för skolutveckling och ledarskap bedrivs forskning inom flera områden, såsom specialpedagogik, skolutveckling och ledarskap. Institutionen är även ansvarig för forskarutbildning i pedagogik och specialpedagogik och värd för en vetenskapsrådsfinansierad forskarskola i specialpedagogik för lärarutbildare och lärare. Vidare tillhandahåller institutionen yrkeslärarutbildning, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), speciallärare- och specialpedagogutbildning, samt magister- och masterutbildning inom huvudområdet pedagogik och specialpedagogik. För mer information om institutionen, klickahär.

Innehåll och arbetsuppgifter

Den utlysta anställningen som universitetslektor i specialpedagogik inriktas mot matematikdidaktik med specialpedagogisk inriktning. Arbetsuppgifterna berör specialpedagog- och speciallärarutbildningarna och den matematikdidaktiska specialpedagogiska inriktningen för grund- och gymnasieskola. Arbetet bedrivs både självständigt och i lärarlag. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursutveckling, handledning och administration, främst inom speciallärarprogrammet. Dessutom ingår att aktivt verka för integration mellan forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå, att initiera samverkansprojekt mot det omgivande samhället, till exempel genom uppdragsutbildning, och att initiera och delta i forskningsprojekt inom institutionens verksamhetsområde. Det ingår också att handleda doktorander och att medverka i forskarskolan i specialpedagogik inom det matematikdidaktiska fältet.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom en för anställningen relevant ämne/inriktning såsom specialpedagogik och/eller pedagogik, matematikdidaktik med specialpedagogisk inriktning
 2. visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 3. visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 1. visat pedagogisk skicklighet inom såväl skolväsende som högskola/universitet
 2. professionell erfarenhet av betydelse för tjänsten (lärarutbildning)
 3. dokumenterat god samarbetsförmåga

Meriterande för denna anställning är:

 1. egen erfarenhet av att leda utvecklings- och/eller forskningsprojekt
 2. docentkompetens
 3. god förmåga att handleda såväl på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
 4. egen praktisk/didaktisk erfarenhet inom det specialpedagogiska området, förvärvad inom grund- och gymnasieskola
 5. god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Prefekt Christina Johnsson, christina.johnsson@mau.se, 0702 - 96 47 31
HR-specialist Anna Tenggren, anna.tenggren@mau.se, 040 -665 81 53
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-03-31

Ansökan skall innehålla:

 1. Undertecknad meritförteckning
 2. Vidimerade betygskopior
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning)
Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2018/28, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2018/28.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare på heltid. Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2018-09-01

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.efterkharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!