Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Innehåll i uppdraget och arbetsuppgifter
Som prodekan har du ett övergripande ansvar under dekan för planering och utveckling av fakultetens verksamhet i enlighet med Malmö universitets strategi och fakultetens målbild. Du arbetar i nära dialog med dekan och är ställföreträdande då hen inte är på plats eller enligt dekans uppdrag. Du kommer att ha ett särskilt ansvar för forskningsfrågor och utbildning på forskarnivå och är ordförande i fakultetens nyinrättade forskningsråd. Som prodekan ingår du i fakultetens ledningsgrupp där du förväntas ta en aktiv roll och du är adjungerad till fakultetsstyrelsen. Dessutom representerar du fakulteten i sammanhang som ligger i linje med uppdraget och bidrar till en aktiv omvärldsbevakning. Rollen innebär många kontaktytor och samarbeten med fakultetens prefekter såväl som individer inom och utom fakulteten.

Fakulteten söker samtidigt en ny vicedekan som får ett särskilt ansvar för samverkansfrågor samt vissa utbildningsfrågor. Eftersom personliga erfarenheter och kompetenser spelar in kommer en fullständig uppdragsfördelning mellan dekan, prodekan, vicedekan, utbildningschef och administrativ chef tas fram först när prodekan och vicedekan är på plats.

Uppdraget
I samband med uppdraget kommer du att erbjudas en tillsvidareanställning vid en av fakultetens institutioner. Uppdraget som prodekan omfattar som utgångspunkt 50% av heltid under tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Uppdragets omfattning kan komma att förändras om mer omfattande ansvarsområden enligt överenskommelse läggs till uppdraget. Uppdragstillägg utgår.

Kvalifikationer
Behörig för uppdrag som prodekan är den som

 • har doktorsexamen och innehar minst docentkompetens inom ett för fakulteten centralt forskningsfält

 • har erfarenhet av arbete i nämnder, styrelser och/eller beredningar

 • har omfattande erfarenhet av att leda och driva forskningsfrågor och utbildningsfrågor på forskarnivå

 • har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska

 • har dokumenterad god samarbetsförmåga

Meriterande för denna anställning är

 • professorskompetens inom ett för fakulteten centralt forskningsfält

 • omfattande internationell akademisk erfarenhet

 • erfarenhet av ledarskap (personalansvar, budgetansvar)

 • erfarenhet av professionsutbildningar inom svenska lärosäten

Upplysningar
Dekan Anders Linde-Laursen, anders.linde-laursen@mau.se
HR-specialist Anna Tenggren, anna.tenggren@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda 2018-03-04.

Ansökan skall innehålla:

 1. Personligt brev innehållande redogörelse för erfarenheter som är relevanta för uppdraget
 2. Undertecknad meritförteckning
 3. Vidimerade intygs- och betygskopior
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen (tillsvidareanställningen som lärare) inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare Meritportfölj Se även Malmö universitets anställningsordning Anställningsordning

Nominering
Förutom möjligheten att söka uppdraget för egen del är tillsvidareanställda medarbetare vid Fakulteten för lärande och samhälle välkomna att nominera personer som anses möta kriterierna. En nominering ska innehålla en kort motivering till varför personen i fråga nomineras. En nominering skickas till jobb@mau.se, ange diarienummer REK 2.2.1-2017/285. En nominering ska göras senast 2018-02-18.

Övrigt
Uppdraget som prodekan är förenat med en tillsvidareanställning vid en av fakultetens institutioner. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2018-07-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren,therese.vincenti_malmgren@mau.se
LF Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.efterkharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!