Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Institution
Avdelningen bedriver specialisttandvård, utbildning på grund-forskar-internationell master- och specialistnivå inom bettfysiologi. Den kliniska verksamheten omfattar patienter med orofacial smärta, käkfunktionsstörningar samt sömnstörningar. Forskning inom Orofacial smärta och käkfunktion och närliggande ämnen sker i samarbete med nationella och internationella forskare, folktandvårdsorganisationer och privata vårdgivare.

Innehåll och arbetsuppgifter

  • Undervisning med problembaserad inriktning
  • Klinisk handledning inom området orofacial smärta och käkfunktion
  • Egen klinisk verksamhet
  • Medverkan i avdelningens forskningsaktivitet

         

Behörighet
Tandläkarexamen.
Specifikt för denna anställning krävs:
Att du är legitimerad tandläkare. Uppgiften i denna anställning är främst att handleda på studentklinik men du måste ha intresse för forskning och utveckling. Vi ser gärna att du har någon erfarenhet av allmäntandvård och är nyfiken på att arbeta inom en fakultet. Vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Upplysningar
Thomas List, Professor/avdelningsföreståndare, 040-665 84 24, thomas.list@mah.se

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är oss tillhanda senast 2018-01-22

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad enligt högskoleförordningen 5 kap 12 §. Omfattningen är 50-100 %. Var vänlig ange vilken omfattning du önskar i ansökan. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.  Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2018-02-14 eller enligt överenskommelse med varaktighet t o m 2018-12-31.

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmer, tel. +46-40-665 84 31, tore.hallmer@mah.se
SEKO: tel. +46-46-222 93 66, sekocivil1@seko.lu.se
OFR/ST: Naser Eftekharian +46 40 665 76 49, naser.eftekharian@mah.se  

 

Välkommen med din ansökan!