Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution
Anställningen har sin placering tillsvidare vid institutionen Natur, miljö och samhälle (NMS). Institutionen har ca 50 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen är inriktad på utbildning i matematik, teknik, hållbar utveckling och naturvetenskap i förskola, skola och lärarutbildning och lägger kulturella och samhälleliga perspektiv på undervisning, lärande och bedömning. Institutionen har en aktiv seminarieverksamhet. Forskarutbildning sker genom forskarutbildningsämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI).

Uppdrag
Uppdraget som prefekt grundas på en tillsvidareanställning som lärare. Prefektens uppdrag är att driva och utveckla verksamhetens alla delar på institutionen. Uppdraget som prefekt är både strategiskt och operativt. Prefekten företräder arbetsgivaren och har personal- och budgetansvar. Prefekten ingår i fakultetens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med dekans kontor och fakultetens övriga 5 prefekter.

Under de kommande åren kommer Malmö universitet påbörja sin resa som universitet. Prefekten har en viktig roll i att skapa förutsättningar för denna utveckling och samla institutionen kring gemensamma strategier och mål. För att lyckas i uppdraget krävs förmåga och intresse för att leda och utveckla grundutbildningen samt samla och stärka institutionens forskningsmiljöer.

Prefekten är verksamhetsansvarig för utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, forskning och samverkan. Prefekten driver ett kontinuerligt kvalitetsarbete, leder, koordinerar och utvecklar verksamhetens alla delar i dialog med medarbetarna. Förmåga att initiera och samordna arbete med övriga delar av fakulteten, Malmö universitet samt med nationella och internationella kontakter är av stor betydelse. Prefekten arbetar aktivt för att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens och utveckling.

Universitetet lägger stor vikt vid ett ledarskap som främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl anställda som studenter vid institutionen.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har doktorsexamen inom ett för uppdraget relevant område. Vidare är undervisningserfarenhet ett krav liksom god behärskning av svenska och engelska i tal och skrift.

Särskilt meriterande för denna anställning är tidigare chefserfarenhet med budget- och personalansvar, gärna inom offentlig verksamhet. Erfarenhet av undervisning på högskola/universitet är också särskilt meriterande liksom dokumenterad erfarenhet av att driva forsknings- och/eller utbildningsprojekt.

Meriterande för denna anställning är erfarenhet av lärarutbildning och en god förankring i vetenskapssamhället, både nationellt och internationellt.

Vi söker dig som har god kommunikationsförmåga och kan lyssna av behov, ge rak och konstruktiv feedback samt leda medarbetarna mot gemensamma mål. Vi förutsätter att du har intresse av och känner engagemang för alla delar av institutionens verksamhet, liksom för fakultetens och Malmö universitets utveckling.

Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Prodekan Bim Riddersporre, bim.riddersporre@mau.se alt 040-665 83 31
HR-specialist Anna Lindberg, anna.lindberg@mau.se alt 040-665 82 58
Universitetsadjunkt Joakim Olofsson, joakim.olofsson@mau.se alt 040-665 78 83
Universitetslektor Helen Hasslöf, helen.hasslof@mau.se alt 040-665 81 58

 Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-02-04.

Ansökan skall innehålla:

  1. Styrkt meritförteckning
  2. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
  4. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitet meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk)

Övrigt
Prefektuppdraget är på tre år (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år) och förenas med en läraranställning, tillsvidare på Malmö universitet. För uppdraget som prefekt utgår särskilt uppdragstillägg enligt lokalt avtal.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde 2018-07-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren therese.vincenti_malmgren@mau.se
OFR/Lärarförbundet Carl-Erik Blomberg carl-erik.blomberg@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!