Om Malmö högskola
Malmö högskola grundades 1998. Sedan dess har lärosätet vuxit till att bli landets största högskola med ca 1 800 anställda och ca 12 000 helårsstudenter. Den 1 januari 2018 får högskolan universitetsstatus och blir Malmö universitet. Högskolan kännetecknas i dag av en öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö och moderna studieformer samt flervetenskaplig utbildning och forskning. Malmö högskolas forskning och utbildning fokuserar på utmaningar inom bland annat migration, demokrati och deltagande, utveckling av informationsteknologi, hållbar resursanvändning samt människors hälsa.

Fakultet
Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution
Anställningen är placerad inom Institutionen för individ och samhälle. Inom institutionen finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet: samhällskunskap och lärande, historia och lärande, religionsvetenskap och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6. Förutom nämnda utbildningar finns också en studie- och yrkesvägledarutbildning. Institutionen har även ett utbud av fristående kurser inom skilda discipliner och områden såsom montessoripedagogik, kompetensförsörjning och historia. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö inom institutionen, med ansvar för en forskarskola med inriktning mot historia och historiedidaktik. För mer information om institutionen, klicka här.

Innehåll och arbetsuppgifter
Malmö högskola konstruerar på Skolverkets uppdrag det nationella provet i historia för årskurs 9. Vi söker nu en medarbetare som skall leda det praktiska arbetet i den arbetsgrupp som arbetar med att konstruera det nationella provet i historia. Du kommer att arbeta med:

Leda den praktiska provkonstruktionen för externa prov i historia för årskurs 9.

Produktion av textmaterial, provuppgifter och bedömningsanvisningar.

Kontakt med Skolverket, tryckeri, andra involverade underleverantörer, skolor och lärare.

Kontroll över produktionsåret och deadlines.

Analys och utvärdering av utprövningar och genomförda prov. I dessa uppgifter ingår kvalitativa bedömningar av elevsvar, arbete med statistiska analysmetoder etc.

Medverkan i och planering av möten med lärare bland annat i provgruppens referensgrupper.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

 1. Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom ett för anställningen relevant ämne alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
 2. Visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:

 1. Lärarexamen med behörighet att undervisa i historia i årskurs 7–9
 2. Gedigen erfarenhet av undervisning och bedömning i historia i årskurs 7–9
 3. Dokumenterad erfarenhet av provkonstruktion mot årskurs 7–9 på nationell nivå.
 4. God kännedom om olika frågeformat och testkonstruktioner.
 5. God kännedom om historieundervisningens organisation i grundskolan.
 6. God kännedom om det nationella provsystemet
 7. God kännedom om extern och storskalig bedömning i relation till styrdokument, undervisning och bedömning.
 8. God språklig kompetens i svenska språket.
 9. Förmåga att kommunicera med myndigheter, lärare och elever.
 10. Förmåga att arbeta mot deadlines samt självständighet och initiativkraft.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Lärare vid Malmö högskola förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetsadjunkt ska gälla graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör behörighetskrav för anställningen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Upplysningar
Universitetsadjunkt Fredrik Alvén, fredik.alven@mah.se
Prefekt Thomas Småberg, thomas.smaberg@mah.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö högskola tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö högskolas rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast 2017-09-27.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö högskolas meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö högskolas anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer Rek2.2.1-2017/189, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö högskola, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer Rek2.2.1-2017/189.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Malmö högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.  Malmö högskola tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2017-12-01

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mah.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mah.se
ST Naser Eftekharian, naser.efterkharian@mah.se 

 

Välkommen med din ansökan!