Om Malmö högskola
Malmö högskola grundades 1998. Sedan dess har lärosätet vuxit till att bli landets största högskola med ca 1 800 anställda och ca 12 000 helårsstudenter. Den 1 januari 2018 får högskolan universitetsstatus och blir Malmö universitet. Högskolan kännetecknas i dag av en öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö och moderna studieformer samt flervetenskaplig utbildning och forskning. Malmö högskolas forskning och utbildning fokuserar på utmaningar inom bland annat migration, demokrati och deltagande, utveckling av informationsteknologi, hållbar resursanvändning samt människors hälsa.

Fakultet
Vid Fakulteten för kultur och samhälle arbetar vi med frågor som rör hållbar stadsutveckling, internationella relationer och mänskliga rättigheter, migrationens effekter, medier och kommunikation och mycket mera. Det är en kreativ, föränderlig och innovativ miljö och arbetsplats, med flervetenskaplig utbildning och forskning inom, samhällsvetenskap humaniora, och design. Många av högskolans engelskspråkiga utbildningar finns hos oss. Vår verksamhet finns i den nya byggnaden Niagara på Universitetsholmen i centrala Malmö. Läs mer om Kultur och samhälle här

Institution
Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 80 medarbetare och 2000 studenter. Institutionen är organiserad i tre enheter: enheten för fastighetsvetenskap; enheten för ledarskap och organisation och företagsekonomi samt enheten för byggd miljö och miljövetenskap. Inom Urbana studier bedrivs utbildning på grund, avancerad och forskarnivå.

Det av Malmö högskola prioriterade kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och ges även som forskarutbildningsämne. På institutionen bedrivs forskning inom tre samverkande områden; hållbara förändringsprocesser, social utveckling och urban integration samt fastigheter, boende och byggd miljö. Forskningen har som mål att vara en aktiv part i samhällsutvecklingen. Urbana studier har välutvecklade kontakter med såväl fastighetsägare och med kommunal förvaltning

Innehåll och arbetsuppgifter
Som vikarierande adjunkt i arkitekturens visuella kommunikation och digitala visualiseringsverktyg är din huvudsakliga arbetsuppgift undervisning och examination på grundnivå. Du medverkar också i utveckling av detta ämnesområde. Undervisning sker huvudsakligen på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår också administration och kompetensutveckling. Anställningen innebär arbete i lärarlag och aktiv medverkan och delaktighet i institutionens verksamhet förutsätts. I anställningen ingår även samverkan med det omgivande samhället.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

 1. Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom arkitektur och/eller grafisk formgivning eller närliggande alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
 2. Visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Dokumenterad erfarenhet av att hålla i kurser i visuell kommunikation och digitala visualiseringstekniker inom arkitektur och stadsbyggnad.

 • Dokumenterad erfarenhet och förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Meriterande för denna anställning är:

 • Dokumenterad erfarenhet av att ha undervisat i en tvärvetenskaplig miljö på högskolenivå

 • Dokumenterad erfarenhet av yrkesverksamhet inom visuell kommunikation.

 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med digitala visualiseringstekniker inom arkitektur och stadsbyggnad.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetsadjunkt ska gälla graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör behörighetskrav för anställningen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Lärare vid Malmö högskola förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Jonas Alwall, enhetschef, jonas.alwall@mah.se
Anne Olsson, HR-specialist, anne.olsson@mah.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö högskola tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö högskolas rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast 2017-09-26.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö högskolas meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö högskolas anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2017/188, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö högskola, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2017/188.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 4 månader med en omfattning på minst 30% 
Malmö högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 
Malmö högskola tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Snarast efter överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mah.se
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mah.se

 

 

Välkommen med din ansökan!