Malmö högskola har sedan starten 1998 vuxit till landets största högskola och är med sina 25 000 studenter större än flera av universiteten. Utbildningen och forskningen kännetecknas av flervetenskaplighet, problemorientering och samhällsrelevans. Här utbildas studenter på fakulteterna Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärande och samhälle, Odontologiska fakulteten samt på området Teknik och samhälle.
Malmö högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där mångfald och jämställdhet tillför mervärde i vår verksamhet.

Fakultet
Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom datavetenskap, medieteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, byggteknik samt tillämpad matematik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för vår verksamhet. Vår verksamhet och våra moderna lokaler är centralt belägna i Malmö nära centralstationen och Malmö Live.

 

Institution
Vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, arbetar 60 lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med medarbetare från ett tjugotal olika länder.

DVMT erbjuder åtta kandidatprogram och tre masterprogram inom medieproduktion, datavetenskap, datateknik och informatik, samt ett högskoleingenjörsprogram inom datateknik och mobil IT. Våra utbildningar, såväl som våra forskningsaktiviteter, har en tät koppling till omgivande samhälle och näringsliv. De flesta av våra utbildningar erhöll högsta betyg i Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering.

Vid institutionen bedrivs teknisk och samhällsrelevant forskning, så som inom området Internet of Things and People (IoTaP) som behandlar uppkopplade föremål i vår omgivning, speciellt ur ett användarperspektiv. Flera av institutionens forskare är aktiva inom forskningssamarbetet Software Center, där Malmö högskola är en partner. Inom Computational Media Lab engagerar sig forskare i utvecklingen av digitala medier, kommunikationsformer och social interaktion. Ett annat centralt fält av institutionens forskning är digitalisering av kollektivtrafik i anknytning till K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

För mer information om DVMT:s verksamhet, se http://mah.se/dvmt

Innehåll och arbetsuppgifter

En universitetsadjunkt bedriver i normalfallet undervisning med kursansvar, arbetar med utbildningsplanering, sköter examination på grundnivå, bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete, samverkar på ett aktivt sätt med det omgivande samhället samt är i varierande grad delaktig i forskning. Uppgifter inom ramen för denna anställning inbegriper i första hand undervisning på högskoleingenjörsprogrammet Datateknik och Mobil IT och kandidatprogrammet i Data och applikationsutveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

1.        Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå

2.        Visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetsadjunkt ska gälla graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör behörighetskrav för anställningen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Lärare vid Malmö högskola förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Meriterande för denna anställning är:

Starkt meriterande är kompetens inom programmering av mikroprocessorer och distribuerade system, sensorteknik, mobila nätverk och signalbehandling.

Industriell erfarenhet är meriterande.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetsadjunkt ska gälla graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör behörighetskrav för anställningen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Upplysningar
Bo Peterson, ställföreträdande prefekt, 040-6657619, bo.peterson@mah.se
Johan Holmgren, enhetschef, 040-6657688, johan.holmgren@mah.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö högskola tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö högskolas rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast 2017-10-12.

Ansökan skall innehålla:

1.        Personligt brev (högst 1 A4-sida)

2.        Styrkt meritförteckning

3.        Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)

4.        Pedagogisk avsiktsförklaring

5.        Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen

6.        Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten

7.        De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)

8.        Referenser

 

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö högskolas meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö högskolas anställningsordning (länk)
Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1 2017/187, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö högskola, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1 2017/187 .

Övrigt
Anställningen är ett tidsbegränsad vikariat, t o m 2018-06-30, med en omfattning av 100%.

Malmö högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 

Malmö högskola tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
Saco-S, Stefan Gustafsson, stefan.gustafsson@mah.se
OFR, Anita Marttila, anita.marttila@mah.se

 

Välkommen med din ansökan!