Om Malmö högskola
Malmö högskola grundades 1998. Sedan dess har lärosätet vuxit till att bli landets största högskola med ca 1 800 anställda och ca 12 000 helårsstudenter. Den 1 januari 2018 får högskolan universitetsstatus och blir Malmö universitet. Högskolan kännetecknas i dag av en öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö och moderna studieformer samt flervetenskaplig utbildning och forskning. Malmö högskolas forskning och utbildning fokuserar på utmaningar inom bland annat migration, demokrati och deltagande, utveckling av informationsteknologi, hållbar resursanvändning samt människors hälsa.

Fakultet
Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom datavetenskap, medieteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, byggteknik samt tillämpad matematik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för vår verksamhet. Vår verksamhet och våra moderna lokaler är centralt belägna i Malmö nära centralstationen och Malmö Live.

Institution
Vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, arbetar 60 lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med medarbetare från ett tjugotal olika länder.

DVMT erbjuder åtta kandidatprogram och tre masterprogram inom medieproduktion, datavetenskap, datateknik och informatik. Våra utbildningar, såväl som våra forskningsaktiviteter, har en tät koppling till omgivande samhället och näringslivet. De flesta av våra utbildningar erhöll högsta betyg i Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering.

Vid institutionen bedrivs teknisk och samhällsrelevant forskning, så som inom området Internet of Things and People (IoTaP) som behandlar uppkopplade föremål i vår omgivning, speciellt ur ett användarperspektiv. Flera av institutionens forskare är aktiva inom forskningssamarbetet Software Center, där Malmö högskola är en partner. Inom Computational Media Lab engagerar sig forskare i utvecklingen av digitala medier, kommunikationsformer och social interaktion. Ett annat centralt fält av institutionens forskning inom digitalisering av kollektivtrafik i anknytning till K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

För mer information om DVMT:s verksamhet, se http://mah.se/dvmt  

Innehåll och  arbetsuppgifter
En universitetslektor bedriver i normalfallet självständigt undervisning med kurs- eller programansvar, sköter examination på grundnivå och på avancerad nivå, bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete, bedriver egen forskning samt samverkar på olika sätt med det omgivande samhället.

Arbetet innebär självständiga arbetsuppgifter och arbete i lag samt inkluderar deltagande i utveckling av institutionens utbildningar. Arbetsuppgifterna är kopplade till institutionens forskning och undervisning inom Internet of Things, i synnerhet deltagande i och utveckling av forskningsverksamheten inom smart hälsa och uppkopplade informationssystem. I uppgifterna är det även aktuellt att bygga upp forskning inom andra områden inom datavetenskap och medieteknik.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

1.     avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom datavetenskap eller motsvarande

2.     visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning

3.     visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

1.     Dokumenterad erfarenhet av forskning inom smart hälsa och uppkopplade informationssystem.

2.     Dokumenterad erfarenhet av undervisning på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarutbildningsnivå.

3.      Docentkompetens eller motsvarande.

Meriterande för denna anställning är:
Visad förmåga att söka och erhålla externa forskningsmedel

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Erfarenhet av doktorandhandledning är också meriterande.

Upplysningar
Tf. prefekt Bo Peterson, 040-665 76 19, bo.peterson@mah.se.

Inför rekryteringsarbetet har Malmö högskola tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö högskolas rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast 24 september.

 

Ansökan skall innehålla:

 

1.     Personligt brev

2.     Undertecknad meritförteckning

3.     Vidimerade betygskopior

4.     Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.

5.     Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten

6.     De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)

7.     Referenser

 

Se även Malmö högskolas anställningsordning (länk)
Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1 2017/182, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö högskola, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1 2017/182.

Övrigt
Anställningen avser en tillsvidareanställning på 80%. Provanställning kan komma att tillämpas.

Malmö högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö högskola tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
1 januari 2018

Fackliga företrädare
SACO, Stefan Gustafsson
ST/OFR Anita Marttila

Välkommen med din ansökan!