Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda, organiseras i sex institutioner: Barn, unga, samhälle (BUS), Idrottsvetenskap (IDV), Individ och samhälle (IS), Kultur, språk, medier (KSM), Natur, miljö, samhälle (NMS) och Skolutveckling och ledarskap (SOL). Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål och för idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå. Dessutom ges program för studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger/speciallärare.

Institution 
Institutionen KSM bedriver lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, utbildningsvetenskaplig forskning och uppdragsutbildning. Fokus ligger på hur kunskap och mening skapas i språkliga och estetiska sammanhang, blir synligt i olika medier och ger uttryck åt människors sociala och kulturella tillhörighet. Inriktningen mot lärarprofessionen speglas i våra kurser som är ämnesdidaktiska. För mer information om institutionen, klicka här.

Innehåll och arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning, handledning och examination inom ämnet Svenska och lärande, företrädesvis i språk och språkdidaktik. Anställningen avser undervisning främst på ämneslärarprogrammet men undervisning på grundlärarprogrammet kan också förekomma. I anställningen ingår även egen forskning. Svenska och lärande är ett tvärvetenskapligt ämne där stoffet främst hämtas från de akademiska ämnena nordiska språk/svenska språket, litteraturvetenskap, svenska med didaktisk inriktning och pedagogik. Professionsinriktningen innebär en stark betoning på lärande och undervisning. Ämneskunskaper med tillhörande forskningsområde knyts därför samman med ämnesdidaktiska och allmändidaktiska kunskaper. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Även VFU-lärarskap med besök på lärarstudenters praktikplatser ingår.


Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

 • doktorsexamen inom för anställningen relevant område
 • visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning

Specifikt för denna anställning krävs:

 • pedagogisk meritering med tydlig relevans för verksamhet inom lärarutbildning
 • samarbetsförmåga genom att relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt
 • förmåga att själv strukturera ditt arbete och driva processer framåt

Meriterande för denna anställning är:

 • språkdidaktisk forskning

 

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Prefekt Mozhgan Zachrison, 040-665 70 43
Biträdande prefekt Fredrik Hansson, 040-665 72 07

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-02-02.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2019/299 i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2019/299.

Övrigt
Anställningen avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 september 2020 eller enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.


Tillträde
Tillträdedatum är 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.


Fackliga företrädare

SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monica.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!