Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Odontologiska fakulteten
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Sektion 4
Sedan 2019-09-01 är fakulteten organiserad i sektioner. Ämnesområdet pedodonti ingår i sektion 4, tillsammans med ämnesområdena ortodonti, oral diagnostik, odontologisk röntgendiagnostik, samhällsodontologi och tandhygienistprogrammet.  Denna samorganisation innebär nya förbättrade möjligheter till samarbete och utbyte inom arbetsuppgifter och fortbildning.

Ämnesområdet pedodonti
Verksamheten inom pedodonti bedrivs såväl inom grundutbildning som specialistutbildning och internationell mastersutbildning i barn- och ungdomstandvård. Vidare finns en specialistklinik som tar emot remisser från tandvården i hela Region Skåne. Forskningen handlar om barns orala hälsa och bedrivs ofta i samarbete med såväl tandvården utanför fakulteten som med andra vetenskapsområden. Verksamheten har ett väl sammansvetsat team av tandläkare och tandsköterskor.

Innehåll och arbetsuppgifter

 • Teoretisk och klinisk undervisning med utmaningsbaserad inriktning
 • Egen patientbehandling
 • Delta i vidareutbildning ex av ST-tandläkare och international masters
 • Medverkan i avdelningens forskningsverksamhet

Behörighet som adjunkt

 • Tandläkarexamen och svensk legitimation
 • Visad pedagogisk skicklighet
 • Visad klinisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Specialistexamen inom pedodonti och aktuell klinisk skicklighet
 • Svenska och engelska i tal och skrift
 • Datorkunskap och administrativ erfarenhet
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten

Meriterande för denna anställning är
Kunskap och gärna erfarenhet av utmaningsbaserad pedagogik.
Förmåga att utveckla och genomföra utbildning på olika nivåer och förmåga att samverka.
Stor vikt kommer att fästas vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Du är aktiv och initiativrik avseende din utveckling inom de arbetsuppgifter som ingår i anställningen och är intresserad av en akademisk karriär inom pedodonti.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid sektionen.
Vid adjunkt/övertandläkaranställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten liksom den kliniska skickligheten.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Sektionschef Bengt Götrick, bengt.gotrick@mau.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-12-16.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk)
Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2019/296, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2019/296.

Övrigt
Anställningen är en tidsbegränsad anställning med omfattning 40-50 %.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2020-02-01 eller enligt överenskommelse och i första hand fram till 2020-12-31. Sannolikt finns möjlighet till förlängning.

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmer, tore.hallmer@mau.se, tel. 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se, tel. 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan!