Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Arbetsplats
Kansliet är ett av fem vid Malmö universitet som ansvarar för det administrativa stödet vid fakulteterna. Organisatoriskt tillhör det administrativa kansliet universitetets gemensamma verksamhetsstöd (GV). Vid kansliet arbetar idag ca 10 medarbetare. Verksamheten omfattar administrativt stöd till fakultets- och sektionsledningarna samt tandvårdscentral, utbildningsstöd (studieadministration, utbildningsplanering, studievägledning, internationell handläggning) samt forsknings- och forskarutbildningsstöd. Universitetet utvecklar verksamhetsstödet vilket kan påverka omfattningen av antalet medarbetare. Det som utmärker Odontologiska fakulteten är dess Universitetstandvårdsklinik som innehåller både studentklinik och lärar/specialistklinik. Det administrativa kansliet ansvarar för stöd till chefer inom kliniken samt bistår i tandvårdens samverkan med andra myndigheter inom tandvårdsområdet.

Innehåll och arbetsuppgifter
Den främsta arbetsuppgiften för den administrativa chefen är att ansvara för det allmänna, administrativa stödet till fakulteten och dess sektioner samt tandvårdscentral samt koordinera administrativt stöd till verksamheten från GV:s olika avdelningar. Vidare kommer du stödja fakultets- och sektionsledning, ledningen för universitetstandvården samt övriga i organisationen att förverkliga universitetets strategier och mål.

Du ansvarar också för att, med ett tydligt mottagarperspektiv, utveckla och förvalta ett processorienterat arbetssätt i samverkan med övrig verksamhet vid universitetet. Du ansvarar för att kansliets ekonomiska resurser disponeras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande föreskrifter och inom ramen för fastställd budget. 

Som administrativ chef har du verksamhetsansvar och personalansvar för kansliets medarbetare. I arbetsuppgifterna ingår även att genomföra medarbetarsamtal, upprätta kompetensutvecklingsplaner, ansvara för lönesättning i form av både lönesättande samtal och återkopplande lönesamtal. Som chef arbetar du för att främja en god fysisk, psykosocial och jämlik arbetsmiljö.

Kvalifikationer
För anställning som administrativ chef vid Odontologiska fakulteten krävs högskoleexamen och erfarenhet från tandvårdsverksamhet. Erfarenhet av tandvårdsverksamhet inom ramen för grundutbildning och forskning är meriterande. Du ska ha erfarenhet från ledaruppdrag från framförallt administrativ verksamhet inom universitet och högskolor. Du ska ha erfarenhet av förändringsarbete och att utveckla administrativa rutiner och processer. Det är en merit att känna till universitetets olika administrativa system såsom Ladok, Kursinfo, Primula, Proceedo m.fl. Malmö universitet är en internationell arbetsmiljö vilket kräver att du har mycket god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift på både svenska och engelska.

Du ska ha en god förmåga att samarbeta och ta ansvar och har ett engagemang för universitetets mål, resurser, budget och resultat i nära samarbete med dekan och sektionschefer och tandvårdschef. Du är lösningsorienterad och har en god ledarförmåga genom att kunna driva, organisera, prioritera och delegera samt en social och kommunikativ kompetens. Du ska ha personlig mognad och förmåga att skapa ett gott arbetsklimat och vara engagerad i arbetsuppgifterna samt ha förmåga att motivera och entusiasmera medarbetare.

Upplysningar
Universitetsdirektör: Susanne Wallmark, 040-665 87 10.
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-11-18. Intervjuer kommer att genomföras den 26 november och 3 december.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstid regleras enligt avtal. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
Saco-S: saco-s@mau.se
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekahrian@mau.se

Välkommen med din ansökan!