Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för hälsa och samhälle
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på fyra platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation samt från 2019 även i Västra hamnen. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här.

Institutionen för kriminologi
Vid institutionen för kriminologi ges kandidat och mastersprogram i kriminologi samt fristående kurser upp till 90 hp. Programmen är flervetenskapligt grundade utbildningar som bygger på samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Utbildningarna ger möjlighet att utveckla sin förmåga till analys, planering och utvärdering samt att öka förståelse för samverkan mellan olika yrkesgrupper i samhället, särskilt inom områden som kommer i kontakt med kriminologiska problem och frågeställningar.  Vid institutionen finns en avdelning för rättsvetenskap, specialiserad mot välfärdsrätt. Ämnet välfärdsrätt innefattar framförallt den del av offentlig rätt där enskilda har stat och kommun som motpart. Socialtjänsten, socialförsäkringen och hälso- och sjukvården är sådana områden. 
Den forskning som bedrivs vid institutionen har en flervetenskaplig ansats med en tydlig empirisk och teoretisk orientering. Några centrala forskningsområden rör ungdomsbrottslighetens mönster och orsaker, brottslighetens geografiska mönster, utsatthet för brott, riskbedömningar för att predicera och förebygga brott, longitudinella och komparativa studier. Läs mer om institutionen här.

Innehåll och arbetsuppgifter
Vi söker en forskningsassistent som ska arbeta med datainsamling, kodning och bearbetning av data samt genomföra litteraturöversikt inom ramen för två av institutionens forskningsprojekt. Det ena projektet är Malmö Individual and Neighbourhood Development Study (MINDS) som är ett longitudinellt forskningsprojekt med syfte att undersöka samspelet mellan individ- och miljöfaktorer för att öka kunskapen om orsakerna till utvecklingen av kriminalitet och andra problem som psykisk ohälsa, utsatthet för brott, otrygghet och missbruk. Mer information om MINDS finns på projektets hemsida. Det andra projektet är en utvärdering av Polisens, Malmöstads och kriminalvårdens gemensamma projekt Sluta skjut som bygger den amerikanska metoden Gourp violence intervntion (GVI). Mer om utvärderingen finns att läsa här.  Ansvariga forskare vid institutionen är professor Marie Torstensson Levander och docent Anna-Karin Ivert.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskningsassistent är den som har examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom kriminologi eller annat ämne som bedöms som likvärdigt.
För tjänsten krävs god samarbetsförmåga men även förmåga att arbeta självständigt.
Det är meriterande med tidigare erfarenheter av att arbete i forskningsprojekt.

Upplysningar
Upplysningar om tjänsten lämnas av docent Anna-Karin Ivert anna-karin.ivert@mau.se. För generella frågor om att vara anställd på Malmö universitet, kontakta HR-avdelningen via jobb@mau.se  
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö högskolas rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-10-22.

Ansökan skall innehålla:

  1. Meritförteckning
  2. Självständiga arbeten på avancerad nivå
  3. Publikationer du i övrigt vill åberopa (ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3)
  4. Betyg och intyg (ex. examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  5. Referenser

Övrigt
Det är en tidsbegränsad anställning till och med 2020-06-30. Anställningen är på heltid.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO, Desiree Annvir, tel: 040-665 70 08 eller Lina Corter, tel: 040-665 79 93
OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg, tel: 040-665 82 89 
OFR/S (ST), Naser Eftekharian, tel: 040-665 76 49 

Välkommen med din ansökan!