Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för teknik och samhälle

Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom datavetenskap, medieteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, byggteknik samt tillämpad matematik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för vår verksamhet. Vår verksamhet och våra moderna lokaler är centralt belägna i Malmö nära centralstationen och Malmö Live.

 

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, arbetar 60 lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med medarbetare från ett tjugotal olika länder.

 

DVMT erbjuder åtta kandidatprogram och tre masterprogram inom medieproduktion, datavetenskap, datateknik och informatik. Våra utbildningar, såväl som våra forskningsaktiviteter, har en tät koppling till omgivande samhälle och näringsliv. De flesta av våra utbildningar erhöll högsta betyg i Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering.

 

Vid institutionen bedrivs teknisk och samhällsrelevant forskning, så som inom området Internet of Things and People (IoTaP) som behandlar uppkopplade föremål i vår omgivning, speciellt ur ett användarperspektiv. Flera av institutionens forskare är aktiva inom forskningssamarbetet Software Center, där Malmö universitet är en partner. Inom Computational Media Lab engagerar sig forskare i utvecklingen av digitala medier, kommunikationsformer och social interaktion. Ett annat centralt fält av institutionens forskning inom digitalisering av kollektivtrafik i anknytning till K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

 

För mer information om DVMT:s verksamhet, se http://mah.se/dvmt

 

Innehåll och arbetsuppgifter

Tjänsten innefattar undervisning och handledning inom medieteknik. Tjänsten innefattar även undervisning, handledning och examination inom följande kurser:

ME137A: Processledning av produktion, kvalitet och miljö, föreläsningar, seminarier och handledning inom produktionsteknik och akademiskt skrivande

ME133A: Affärsutveckling inom medieindustrin, där fokus ligger på föreläsning, handledning och examination i affärsutveckling, affärscase, framtidsplanering och akademiskt skrivande; ME126A: Medieteknik: examensarbete, handledning och metodundervisning i grupp (för de studenter du handleder); ME612A: Decision-making in media technology (masternivå): teorier kring beslutsfattande, strategi, scenariobyggande och utvärdering, olika digitala stöd för beslutsanalys och beslutsfattande. Denna kurs har engelska som undervisningsspråk. Det kan även ingå andra undervisnings- och administrativa uppdrag.

 

Behörighet 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:

avlagt svensk eller utländsk magisterexamen

visat pedagogisk skicklighet

 

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Magisterexamen i medieteknik, datavetenskap eller motsvarande
 • Förmåga att undervisa på svenska och engelska
 • Erfarenhet av undervisning på högskole-/universitetsnivå
 • Erfarenhet av att handleda examensarbeten på kandidatnivå

 Meriterande för denna anställning är:

 • Erfarenhet av att handleda examensarbeten på masternivå
 • Erfarenhet från medieindustri, affärsutveckling, eller produktionsledning
 • Erfarenhet av projektarbete, inkl. planering, implementering och utvärdering.

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen.
Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

 

Upplysningar

Prefekt Bo Peterson,  bo.peterson@mau.se

Enhetschef Maria Engberg, maria.engberg@mau.se

 

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-08-26. 

 

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

 De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitet meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning). Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/217, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/217

 

Övrigt
Anställningen avser visstidsanställning på 100% från 2019-09-01 till 2020-06-30.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Tillträde
Tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

 

Fackliga företrädare

OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

SACO: Stefan Gustafsson, stefan.gustafsson@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!