Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Arbetsplats
Mau Innovation är en ny enhet (fr o m 2019-01-01) inom Universitetskansliet vid Malmö universitet. Mau innovation har som uppdrag att arbeta för att medarbetare och studenter ska ges färdigheter och förutsättningar att identifiera, initiera och leda förändrings- och innovationsprocesser samt tillgängliggöra sina resultat. Enheten ska ge stöd till medarbetare och studenter i arbetet med att tillvarata kunskapstillgångar genom nyttiggörande och innovation och vidare inspirera och främja utvecklandet av kreativitet, idéer, innovationskraft och entreprenörskap för samhällsutveckling.

Anställningen som projektledare för projektet ”En unik och relevant innovationsallians för social innovation och förändring” är placerad inom Mau innovation. Det långsiktiga målet för projektet är att förändra det innovationsfrämjande arbetet regionalt så att det sker i brett samspel med alla samhällssektorer och att sociala innovationer och sociala företag utvecklas tillsammans med behovsägarna med hjälp av nya och vidareutvecklade processer och metoder. Projektet ska etablera innovationsalliansen ”Allians för social innovation och förändring” (ASIF).
ASIF är ett partnerskap mellan privat, offentlig och idéburen sektor och akademi. Projektet har påbörjats och det blir för den nya projektledaren att docka i vid projektet i den fas det befinner sig vid övertagandet.

ASIF ska:

  • Utveckla marknaden för sociala företag och sociala innovationer
  • Identifiera och synliggöra finansieringslösningar och modeller 
  • Utveckla och underlätta implementering av metoder att mäta effekter 
  • Bidra till att utveckla ledarskap och bygga kapacitet både i och för sociala företag och social innovation.  

Innehåll och arbetsuppgifter
Anställningen som projektledare innebär att samordna, utveckla och leda projektet. Som projektledare förväntas du vara en nyckelperson i arbetet med att bygga kapacitet och förmåga inom innovationsalliansen samt att organisera projektpartners för att nå målen. Projektet innebär ett nära samarbete med vicerektor med ansvar för samverkan och innovation.

Projektledningen ska genomföra resursplanering, organisering och ledning av projektet, samordning och genomförande av projektets aktiviteter och säkra att projektmål nås inom ramarna för budget, tid och omfattning. Det innebär också att ha ett huvudansvar för utvärdering av projektet.

Kvalifikationer
Vi söker en person som är en erfaren och driven projektledare. Du har en examen på högskolenivå samt erfarenhet från arbete inom akademin. Det är viktigt att kunna uppvisa kunskap och förståelse kring social innovation, sociala företag samt erfarenhet från en eller flera samhällssektorer. Det är viktigt att du har vana vid att leda stora, komplexa projekt samt att du har goda kommunikations- och samarbetsfärdigheter. Du behöver kunna uttrycka dig flytande i både tal och skrift på både svenska och engelska.

Som person är du social, kommunikativ och prestigelös. Du har dokumenterat goda projektledaregenskaper och skapar lätt kontakter och nätverk. Det är också viktigt att vara lyhörd, serviceinriktad och lösningsorienterad.

Upplysningar
Enhetschef för Mau Innovation Charlotta Nordenberg, charlotta.nordenberg@mau.se Tel: 040- 665 82 02
Vicerektor för samverkan och innovation Charlotte Ahlgren Moritz, charlotte.ahlgren.moritz@mau.se, Tel: 040-665 73 46

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-08-01.
Ansökan skall innehålla: CV och personligt brev med löneanspråk

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad på 18 månader omfattande 100 %.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Snarast enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
Martina Vall, Saco-S, Tel: 040-665 72 98
Naser Eftekharian, ST-OFR, Tel: 040-665 75 49

 

Välkommen med din ansökan!