Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för Hälsa och samhälle
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation.

Institution
Vid institutionen för kriminologi ges kandidat och mastersprogram i kriminologi samt fristående kurser upp till 90 hp. Programmen är flervetenskapligt grundade utbildningar som bygger på samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Utbildningarna ger möjlighet att utveckla sin förmåga till analys, planering och utvärdering samt att öka förståelse för samverkan mellan olika yrkesgrupper i samhället, särskilt inom områden som kommer i kontakt med kriminologiska problem och frågeställningar. Den forskning som bedrivs vid institutionen har en flervetenskaplig ansats med en tydlig empirisk och teoretisk orientering. Några centrala forskningsområden rör ungdomsbrottslighet, brottslighetens geografi, viktimologi, komparativa studier och brottsprevention.

Innehåll och arbetsuppgifter
Som forskningsassistent kommer du att medverka i ett projekt om utsatta områden som är ett uppdrag från polismyndigheten. Det innefattar att göra en forskningsöversikt kring utsatta områden samt en del enklare statistiska analyser av ett enkätmaterial. Du kommer därmed att arbeta med att läsa och sammanfatta internationell forskning, samt att statistiska analysera ett enkätmaterial över problem i utsatta områden. Du ska även författa en rapport där resultaten från både forskningsöversikten och den statistiska analysen sammanfattas. Projektet leds av universitetslektor Manne Gerell.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst en kandidatexamen i kriminologi eller annat relevant ämne, och gärna en magister eller master. Du ska också ha grundläggande kunskap i kvantitativ metod och gärna erfarenhet av faktoranalys och/eller regressionsanalys. Det är meriterande med kunskap om utsatta områden eller teoribildningar som kan kopplas till det.

Upplysningar
För information om projektet kontakta Manne Gerell, manne.gerell@mau.se 040 6658125.
För generell information om att arbeta på institutionen för kriminologi, kontakta prefekt Marie Torstensson Levander, marie.torstensson.levander@mau.se 040 665 79 61

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 15:e augusti 2019.

Övrigt
Anställningen är på heltid, året ut, med viss möjlighet till förlängning.
Vi söker minst 1 forskningsassistent.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
September eller efter överenskommelse.

Fackliga företrädare
Saco-S: Lina Corter (lina.corter@mau.se) eller Desiree Annvir (desiree.annvir@mau.se)
OFR: Naser Eftekharian (naser.eftekharian@mau.se)

 

Välkommen med din ansökan!