Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Arbetsplats
Anställningen är placerad vid Institutionen för socialt arbete och arbetet genomförs på Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Institutionen för socialt arbete erbjuder Socionomprogrammet och andra program på grundnivå samt även forskarutbildning. Forskningen handlar om sociala orättvisor och andra omständigheter som försätter individer och grupper i utsatta levnadssituationer. MIM är ett universitetsgemensamt och internationellt erkänt forskningscentrum för forskning om migration i en bred förståelse. Det är en fysisk miljö som sammanför migrationsforskare från olika delar av universitetet. MIM organiserar konferenser och workshops, och även ett migrationsseminarium varje vecka.

Om forskningsprojektet GLIMER
Forskningsprojektet GLIMER (Governance and the Local Integration of Migrants and Europe’s Refugees) handlar om mottagande och integration av asylsökande och flyktingar på lokal nivå. Konsortiet består av partners på Cypern och i Italien (två länder som är första EU-land för många migranter) och i Storbritannien och Sverige (två länder som för många migranter är slutdestination inom EU). Empiriskt fokus ligger på Nicosia, Cosenza, Glasgow och Malmö med omnejder.

Projektet har som övergripande syfte att ta fram teoretiskt informerad och empiriskt grundad kunskap som kan bidra till policy- och metodutveckling på området i skilda lokala kontexter. Empiriskt material samlas framförallt in genom deltagande observationer, fokusgrupps- och indvidiuella intervjuer. Resultaten sprids genom rapporter, offentliga presentationer, panelsamtal, konferenspresentationer, vetenskapliga böcker, artiklar och policy briefs.

GLIMER valdes ut för finansiering genom ERA-NET Cofund Smart Urban Futures (ENSUF) (http://jpi-urbaneurope.eu/calls/ensuf-call/). Projektet består av ett konsortium med fem partners: University of Edingburgh (koordinator), University of Calabria, Mediterranean of Gender Studies, University of Glasgow och Malmö universitet. Den svenska delen leds av Erica Righard (biträdande professor) och finansieras av FORMAS (The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning). Forskningsassistenten kommer att arbeta tillsammans med Righard och andra medarbetare i projektet.

Innehåll och arbetsuppgifter
Som forskningsassistent kommer du att arbeta med den svenska delen av GLIMER. Du kommer att arbeta med insamling och sammanställning av andrahandskällor och insamling och sammanställning av empiri genom framförallt intervjuer och deltagande observationer. Under ledning av projektledaren kommer du att boka, genomföra och transkribera intervjuer. Du kommer även att vara involverad i bearbetningen av dessa och kan även arbeta med publikationer av resultaten. Även administrativa uppgifter kan ingå, såsom kommunikation och bokning av seminarier och andra presentationer av resultaten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst magisterexamen. Vi kommer i första hand prioritera kandidater med tidigare erfarenhet av arbete i forskningsprojekt, särskilt med kvalitativa interjuver och annat fältarbete inom GLIMER:s forskningsområde. Tidigare erfarenhet av administrativt arbete (gärna forskningsadministration) är också meriterande.
Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på såväl svenska som engelska. Vi ser gärna att du har ett intresse för forskning och forskningsadministrativa uppgifter. Du behöver ha förmåga att i dialog planera och prioritera arbetsuppgifter samt vara proaktiv i arbetet med att hitta lösningar för projektets genomförande. Du är van att arbeta självständigt men har självklart god samarbets- och initiativförmåga. Du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter med stöd av övriga medarbetare i projektet.

Upplysningar
För mer information om GLIMER, kontakta biträdande professor Erica Righard (erica.righard@mau.se)
För mer information om anställning vid Institutionen för socialt arbete, kontakta prefekt Maria Hjortsjö (maria.hjortsjo@mau.se)
För allmän information om rekryteringsprocessen, kontakta HR specialist Hasina Haya (hasina.haya@mau.se)

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Intyg på genomförd magisterutbildning, CV och personligt brev ska bifogas med ansökan. I det personliga brevet, på max 2 sidor, vill vi att du beskriver den erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta tjänsten som gör dig till den mest lämpliga kandidaten. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-08-11.

Övrigt
Sysselsättningsgraden är på minst 50%, den är dock förhandlingsbar. Anställningen är i minst 6 månader med möjlighet till förlängning.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Anställningen förväntas börja så snart som möjligt i överenskommelse med den sökande.

Fackliga företrädare
Saco-S: Lina Corter (lina.corter@mau.se) eller Desiree Annvir (desiree.annvir@mau.se)
OFR: Naser Eftekharian (naser.eftekharian@mau.se)

 

 

Välkommen med din ansökan!