Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Näktergalen
Näktergalen mentorsverksamhet startade 1997 och är ett samarbete mellan Malmö högskola och fem mångkulturella grundskolor i Malmö. Verksamheten innebär att studerande vid Malmö högskola är mentorer för skolbarn i åldrarna 8-12 år under ett läsår. Varje mentor träffar ”sitt” barn utanför skoltid några timmar per vecka. Sedan start har mer än 3500 barn och mentorer deltagit. Näktergalen finns numera vid flera andra svenska högskolor och universitet men även runt om i Europa och nu också i Afrika. Läs mer om Näktergalen på www.mah.se/naktergalen. Näktergalen finns organisatoriskt på institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Vid institutionen Skolutveckling och ledarskap bedrivs i första hand påbyggnadsutbildningar och kompletterande utbildningar, för personer med tidigare akademisk utbildning eller yrkesutbildning. Fristående kurser som ges på institutionen inriktas mot skolutveckling, ledarskap och professionsutveckling. Institutionen ansvarar för yrkeslärarutbildning, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) samt speciallärare- och specialpedagogutbildning. Institutionen är också ansvarig och medverkande i lärarutbildningarnas kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Vidare ansvarar institutionen för magister- och masterutbildning inom huvudområdena pedagogik och specialpedagogik. På institutionen bedrivs forskning inom flera områden, till exempel specialpedagogik/inkluderande pedagogik, skolutveckling, ledarskap, samt klassrumsforskning. Vid institutionen bedrivs även forskning och forskarutbildning.

Innehåll och arbetsuppgifter

  • Handleda mentorer, individuellt och i grupp
  • Genomföra aktiviteter för mentorer och barn
  • Kontinuerlig kontakt med mentorer
  • Samarbete/kontakt med samarbetsskolorna
  • Rekrytera studenter (mentorer) till Näktergalen: information, intervjuer, urval
  • Intervjua barn och matcha mentorer-barn
  • Utbilda mentorer

Kvalifikationer
Vi vill att du har erfarenhet av att ha handlett studenter i någon form, att du har erfarenhet av rekrytering samt att du har god erfarenhet av administrativt arbete. Vi förutsätter att du har ett samhällsengagemang och värnar om människors utveckling. Det är viktigt att du har en god organisationsförmåga, har ett lösningsfokuserat arbetssätt samt att du kan ta egna initiativ, har lätt för att samarbeta och kan utveckla goda relationer till människor som du möter i ditt arbete. Det är också av stor betydelse att du har fokus på helheten och reflektionsförmåga. Du behöver också kunna uttrycka dig väl i svenska och engelska språket, såväl i tal som skrift. Det är meriterande om du har varit mentor i Näktergalens verksamhet.

Upplysningar
Programansvarig för Näktergalen, Carina Sild Lönroth, 040 - 665 82 91, alt. 0709 - 655 510
Prefekt Christina Johnsson, 040-6654731.
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-08-01.

Övrigt
Anställningen avser tillsvidare och omfattar 50%. Provanställning kan komma att tillämpas.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mah.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mah.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se 

Välkommen med din ansökan!