Sveriges ambassad i Singapore söker två praktikanter för höstterminen 2019.

Ambassadens verksamhet omfattar handels- och Sverigefrämjande, politisk och ekonomisk rapportering, konsulära- och migrationsärenden samt försvars- och säkerhetspolitiskt relaterade frågor.

Uppgifter under praktiken
Den ena praktiktjänsten är placerad vid ambassadens avdelning för ekonomiska och politiska frågor. Uppgifterna är huvudsakligen kopplade till ambassadens främjandeverksamhet och aktiviteter relaterade till det akademiska utbytet mellan Sverige och Singapore. Till detta skall läggas viss EU-relaterad verksamhet samt ekonomisk och politisk rapportering.

Den andra praktiktjänsten är placerad vid ambassadens försvarsavdelning. Försvarsavdelningens syfte är bland annat att upprätthålla relationerna med försvarsmakterna i de ackrediterade länderna och att främja den svenska försvarsindustrin. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta bevakning och rapportering av aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor kopplade till utvecklingen i Singapore, Indonesien och övriga Sydostasien samt att delta i den dagliga verksamheten.

I båda tjänsterna ingår att stötta ambassadens övriga avdelningar.

Din bakgrund och kompetens
Praktiktjänstgöringen är oavlönad och kan endast erbjudas personer som är inskrivna vid ett svenskt universitet eller högskola, företrädesvis som student inom ett för praktiken relevant område. Det är önskvärt att sökanden har såväl kännedom om som intresse för Asien. Sökanden bör vara i slutfasen av sina studier.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

För mer information om ambassaden, se www.swedenabroad.se/singapore.

Är du intresserad?
Frågor angående praktiktjänstgöring vid avdelningen för ekonomiska och politiska frågor skickas till Ellen Pettersson, e-post ellen.pettersson@gov.se

Frågor angående praktiktjänstgöring vid ambassadens försvarsavdelning skickas till Anna Jacobson, e-post anna.jacobson@gov.se

Vänligen notera att sökande till praktiktjänst vid ambassaden ombeds att endast ansöka till en av de erbjudna platserna och att tydligt ange i ansökan vilken avdelning de vill praktisera på. Ansökan ska vara på svenska.

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m m framgår (motsv) senast den 25 mars 2019. Ansök via vårt rekryteringsverktyg.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Utrikesdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.